2022 Yılı Ekolojik İhtilaflar Raporu

0
976
2022 ekolojik ihtilaflar

2022 Ekolojik İhtilaflar Raporu’nu okumak için tıklayınız.

Ekolojik yıkımın etkisi 2022 yılında da gerek sosyo-ekonomik gerekse de çevre, halk ve işçi sağlığı bütünselinde sürdü. Ağır sanayi üretiminden zehirli kimyasalların kullanılmasına dek
planlı kirletme söz konusu oldu ve makro ölçekli kirlilik olayları büyük düzeyde sömürünün ölçeğini belirledi. Büyük miktarlardaki ağır sanayi hurdasının terk edildiği yerlerde
çalışanlar akut ve kronik sağlık risklerine maruz kaldı.

Ormansızlaş(tır)manın artmasıyla doğal varlıkların aşırı hasadı çevresel hasar ve bozulmayla eş zamanlı olarak çatışmaların finanse edilmesi için kullanılan politikalardan oldu.

Otoriteler tarafından insansızlaştırma/doğasızlaştırma için benimsenen zehir kullanımı bu çerçeveden daha geniş bir kapsamı hedef aldı.

Yoksulluğu yaratan ve halkları faşist toplumlara dönüştürme arzusunu besleyen hükümetler ve şirketler, canlıların yerkürede eşit ve özgür yaşama hakkına karşı duramasınlar
diye hafızamızı oluşturmaya devam ediyoruz.

2022 senesinde gerçekleşen 362 ekolojil ihtilafı halkımıza sunduğumuzu bildiririz.