350.org

Çeviri: Onur Açar

0
1398

Vermont Gölünün Champlain Vadisindeki mütevazi başlangıçtan harektler 350.org grubu uluslararası kapsamı olan aktivist ağlarının bir rabıta noktası olarak meydana gelmiştir ve küresel iklim kaosunun etkileri hakkında farkındalığı yükseltmek için iyi koordine olmuş, dünya ölçeğinde eylemler örgütleme potansiyeline ses vermiştir.

350 kampanyasının kökenleri Vermont’ta yerleşik olan yazar Bill McKibben ve onun Middlebury Kolejinden ortağı John Elder’ın gelişen iklim krizinin altını çizmek ve yerel politikacıları harekete geçmeye zorlamak için 2006 yılının Eylül ayındaki 5 günlük yürüyüşlerinin simgelediği çağrıya kadar izi sürülebilir. Bazı katılımcılar McKibben’ın memleketinde bir zamanlar şair Robert Frost’a ait olan barakadan başlayıp yaklaşık 50 mil yürümüşlerdir. Son gün, yaklaşık 1000 kişi Burlington, Vermont’un merkezine yürümüş, eyelet makamlarının muhtelif adayları da 2050’ye kadar sera gazında yüzde seksen düşüşü destekleyeceklerini beyan eden bir teminat belgesini imzalamışlardır.

Bu yürüyüşe yönelik tahmin edilemeyen kamusal ilgi izleyen bahar aylarında Birleşik Devletler içinde iklim yürüyüşlerine çağrı için esin kaynağı olmuştur. “Gücünü artır” (Step it up) kampanyası bütün Birleşik Devletlerin 50 eyaletinde en az 1400 etkinlik organize etmiştir. O yıl içinde, Step It Up  organizatörleri iklim kirliliğini azaltmayı, yenilenebilir enerjiye yatırım yapmayı, ülke çapında yeşil meslekler yaratmayı odağına alan iki veya daha fazla ulusal ölçekli etkinlikler örgütlemek için 1sky olarak bilinen Washington-DC merkezli iklim savunma ittifakı ile işbirliğine girmiştir.

2008’in yaz ve sonbaharı sırasında, iklim bilimcisi James Hansen’in görece kararlı bir iklim için atmosferdeki maksimum karbon yoğunluğunun milyonda 350 partikul olması gerektiğini ileri süren çalışmasından esinlenerek McKibben ve onun birkaç eski Middlebury’den öğrencileri 350.org’un kuruluşunu ilan ettiler. 350, 2008 başkanlık yarışının kazananını – Obama veya McCain – Poznan, Polonya’daki BM Iklim Konferasnına katılmaya zorlayan bir kampanya ile birlikte saygın gazetelerde bir dizi tam sayfa ilan verilerek lanse edildi, bu ilanlarda “dünyanın en önemli sayısının 350 olduğu” deklare edildi.

2009 yılında 350, interneti ve sosyal medyayı stratejik bir kullanım mecrasına dönüştürerek ilk uluslararası iklim eylem gününü organize örgütlemeye girişti. 24 Ekim’de, Kopenag’taki BM İklim Konferansının öncesinde, söylenene bakılırsa 181 ülkede 5200’den fazla etkinlik düzenlenmiş, yüzlercesine 350.org sitesinde fotoğraflanarak dikkat çekilmiş. Bir yıl sonra, 350’nin Küresel Çalışma Partisi süren fosil yakıt kullanımına karşı yerel kökleri olan alternatifleri dünya genelinde yaratma çabalarını destekleyen 7000 civarında projeyi ön plana çıkardı. Şimdiye kadar 350 atmosferik karbonu azaltma ilkesi etrafında birleşmiş çok çeşitli kültürel bağlamlardaki renkli, fotojenik gösterilerle güçlü bir saygınlık edinmiş oldu.

Bu artan görünürlükle birlikte 350 takımı için yeni zorlu görevler belirmeye başladı. Bazı uzun dönemli aktivistler 350’nin siyasi olarak temkinli duruşu  ve iklim konusunu göz ardı eden siyasi kurumlarla karşı karşıya gelmekteki belirgin isteksizliği karşısında şüpheci bir tavır almaya başladılar. Birkaç yazar güçlü bağışçıların 350 ve diğer yüksek profilli iklim savunma grupları üzerinde çok fazla etkide bulundukları üzerinde spekülayon yaparken, diğer bazıları grubun temkinli halini daha çok kurucularının kişisel eğilimlerinin bir yansıması olarak gördüler. McKibben’in karbon ticareti ve nükleer enerji gibi tartışmalı konulardaki ılımlı duruşu da diğer iklim aktivistleri arasında dikkat çeken bir nokta oldu.

2011 yılında, 1Sky ile birleşip atmosferik karbonun 350ppm’e sınırlandırılması gereğini sembolize eden dünya ölçeğinde başka bir eylem günü çağrısından bulunduktan sonra, organizasyon daha zorlu politik angajmanlara doğru ciddi bir dönüş sergiledi. 2011’in Temmuzunda, McKibben diğer önde gelen yazar ve aktivistlerle buluşup Beyaz Sarayın önünde öneri halindeki Keystone XL boru hattını protesto amaçlı iki haftalık bir sivil itaatsizlik eylem çağrısında bulundu. Bu boru hattı katran kumuna dayanan petrolü Kanada’nın Alberta bölgesinden Meksika Körfezi üzerinden Birleşik Devletlerdeki rafinerilere taşımak için kurulmuştu. Yazın sonuna kadar Washington’da 1,200’den fazla kişi tutuklandı. Her ne kadar tutuklama senaryosu Washington polisiyle işbirliği içinde sahneye konulduysa da, kampanya Amerika’daki katran kumu konusunun önemini fazlasıyla artırdı.

2011 Kasım ayında 12,000 civarında insan katran kumu için yapılacak boru hattına karşı muhalefetlerini ifade etmek için Beyaz Sarayı çevrelediler. Bu sefer hem 350’den hem de Yerli Halkların Çevre Ağlarından daha belirgin bir organizasyon desteğiyle bu eylem yürütüldü. Nitekim katran kumunun sömürüsü sebebiyle yaşamları doğrudan tehdit altında olan yerli Kızılderili toplulukların temsilcileri bu sürece doğrudan katılım gösterdiler. Iki ay sonra Başkan Obama Kanada’dan Birleşik Devletler’e girecek bir boru hattı için verilmiş bir izni kaldırdı, 350’de zaferini ilan etti. Keystone XL boru hattı uzun süren ve sonuçları belirsiz siyasi mücadelenin merkezinde olmayı sürdürmesine rağmen, ve her ne kadar Obama boru hattının yurtiçindeki kısmının inşasının hızlandırılması için bastırıyor olsa da, bu olaylar 350’yi daha zorlu politik engellerle mücadele etmek için yüreklendirmiş gibi gözükmektedir.

2012’nin ortasına kadar 350.org bir düzine uluslararası alan organizatör, Amerika’nın pek çok bölgesinde görevli sekiz kampanya koordinatörü ve çeşitli örgütsel işlevleri yürüten diğer 16 kişilik kadrosuyla övünürdü. Yıllık bütçesi yaklaşık 30 kuruluştan gelen desteklerle 2 milyon doların üstüne çıkmıştı. Fosil yakıt şirketlerine vergi sübvansiyonlarını karşı çıkıyordu, New England ve Texas’ta katran kumuna dayalı petrol boru hattı karşıtı kampanya yürütüyor ve 350ppm atmosferik karbon hedefi için çok çeşitli uluslararası inisiyatife eşlik ediyordu. 2012 sonbaharının son kısmında, McKibben ve bir grup tecrübeli örgütçü fosil yakıt üreten kuruluşlar için üniversitelerin yatırımlarına karşı çıkmak için 20’den fazla Amerikan şehrini turlad. Dünya çapındaki etkileyici activist ağıyla, iyi koordine edilmiş küresel eylemleriyle, ve iklime zarar verici siyasetler ve yeni mega enerji projelerine karşı doğrudan eylem biçimlerine artan katılımıyla 350.org Amerika’daki iklim aktivizminin çıtasını yükseltti ve küresel iklim hareketinde merkezi bir katalizör güç gibi hizmet sunmaya başladı.

İklim hareketlerini tanıtan bu kutular, editörlüğünü Matthias Dietz ve Heiko Garrelts tarafından yapılan, Routledge Handbook of the Climate Change Movement adlı çalışmasından çevrilmiştir.