Yazar: Ashley Dawson

Ashley Dawson’ın yeni çıkan kitabı “People’s Power: Reclaiming the Energy Commons” her geçen gün zamanımızın daraldığı fosil yakıtlardan çıkma zorunluluğu üzerine meseleyi müşterekler tartışması ile ele alabileceğimizi detaylı bir şekilde aktarıyor. Kitabın giriş kısmından kısa bir bölümü ve Dawson’ın koronavirüs salgını günlerinde azalan enerji talebi üzerinden enerjide bir karbonsuzlaşma ve müşterekleştirme kampanyası çağrısı yaptığı yazısını güncel “yeni fosil yakıt bulunması” tartışmalarına da katkı sunacağı düşüncesiyle çevirdik. Enerji Müşterekleri – Giriş Kısmından Fosil yakıtların ötesine geçeceğimiz hızlı ve adil bir dönüşüme ihtiyacımız var. Böyle bir geçişi yapabilmemiz, enerji sistemlerimizin kontrolünü, işlerin olağan akışında sürmesinden büyük menfaati olan kâr peşindeki şirketlerin…

Devamını Oku

[1] “Uzun vadede hepimiz ölmüş olacağız” felsefesi, hem Birinci hem de Üçüncü Dünyanın, hem sosyalist hem de kapitalist ülkelerinde ekonomik gelişmeyi yönlendirdi. Bu gelişme süreçleri bazı alanlarda ve bazı halklar açısından, insani refahta hakiki ve sürdürülebilir bir artış sağladı. Ancak aynı zamanda çevreye karşı derin bir duyarsızlıkla, gelecek kuşakların gereksinimlerine karşı gamsız bir aldırmazlıkla maluldüler… Halkları ve hükümetleri bu felç edici sığ görüşlülükten öteye taşımakta en güçlü direngenliği gösteren, kaplanların Sunderbans ormanlarında kükremeyi ve aslanların Afrika bozkırlarında avlarına ihtişamla yaklaşmayı sürdürebileceği, doğanın mahsullerinin insan türünün üyeleri arasında daha adil dağıtılabileceği, çocuklarımızın nehirlerimizin sularını daha özgürce içebileceği ve şehirlerimizin havasını soluyabileceği…

Devamını Oku