Yazar: Daniel Faber

Küresel kapitalizmin gezegende yarattığı tahribat hızlanıyor. Dünya kaynaklarının yağmalanmaya devam etmesi, kirliliğin giderek artması, “doğal afetlerin” ve kimyasal, jeo-fiziksel ve biyolojik tehlikelerin giderek büyümesi, eşi benzeri görülmemiş bir küresel ekolojik krizin tezahürleridir. İklim değişikliği belki de bu krizin en büyük tezahürüdür ve tüm gezegenin ekolojik çehresini geri dönülmez bir şekilde dönüştürme tehdidinde bulunmakta ve önümüzdeki yıllarda özellikle küresel Güney’de yüz milyonlarca insanın evlerinden ve geçim kaynaklarından olmasını kolaylaştırmaktadır (Faber ve Schlegel 2017). İklim değişikliği ve COVID-19 salgını ikiz krizlerinin de gösterdiği gibi, [küresel] kapitalizmin “birbiriyle bağlantılı ekolojik, epidemiyolojik ve ekonomik kırılganlıkları” belki de daha önce hiç bu kadar belirgin olmamıştı…

Devamını Oku