Yazar: Derek Wall

Click here for the English version. Çeviren: Helin Nur Güler, Bircan Tamer Marksizmin ekolojik literatüre ve mücadelelere katkıları, zengin ve çelişkili bir tartışma alanıdır. Marksizm, çeşitli şekillerde çevresel mücadeleleri ve daha geniş ekolojik politikaları beslemiştir. Genel olarak, son yıllarda Marx ve Engels’in çalışmalarında ekolojik temaların derin bir şekilde takdir edildiğini iddia ediyorum. En önemlisi ve son zamanlarda, iklim krizini Lenin’in içgörüleri aracılığıyla okumaya yönelik birkaç farklı girişimle, Eko-Leninizm etrafındaki tartışmalara doğru bir kayma oldu. Bununla birlikte, özellikle Yeşil Parti siyaseti, bazı ülkelerde, eski Marksist-Leninistlerin, devrimci hedeflerin bir kenara bırakıldığı revizyonist bir siyaset anlayışına doğru hareket ettiğini gördük. Marksizmin ekolojik literatüre…

Devamını Oku

Türkçesi için tıklayın. Marxism’s contributions to ecological literature and struggles is a rich and contradictory field of discussion. Marxism in diverse ways has fed into environmental struggles and broader ecological politics. Broadly, I would argue that there has been a deepening appreciation of the ecological themes in the work of Marx and Engels in recent decades. Most significantly, and recently, there has been a shift towards debates around Eco-Leninism, with several different attempts to read the climate crisis through the insights of Lenin. However, specifically Green Party politics, in some states, has seen a movement of former Marxist-Leninists towards a…

Devamını Oku