Yazar: Fırat Can Tokuri

Gıda krizi, yıllar boyu, kaçınılmaz olarak geldiğinin sinyallerini verdi ve şimdi, kimsenin yadsıyamayacağı bir boyutta global şekilde yaşanıyor. “Gıda Egemenliği” kavramına gelmeden önce, resmi olarak kabul görmüş, en temel insanlık haklarımızdan olan, fakat günümüzde, ihtiyaç duyulan gerçek çözümlerin uzağında, en basit “karın doyurma” eylemini ifade eden gıda güvencesi ve güvenliği kavramlarının bile hiçe sayıldığının altını çizmek gerekiyor. Gıda güvencesi ya da gıdaya erişim hakkı, insan hakları bildirgesinde “bütün insanların her zaman aktif ve sağlıklı bir yaşam için gerekli olan besin ihtiyaçlarını ve gıda önceliklerini karşılayabilmek amacıyla yeterli, sağlıklı, güvenilir ve besleyici gıdaya fiziksel ve ekonomik bakımdan sürekli erişebilmeleri” şeklinde tanımlanıyor.…

Devamını Oku

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Planlama Ajansı koordinasyonuyla oluşturulan İstanbul Gıda Strateji Belgesi (İGSB) 2021 Eylül ayında ipa.istanbul/istanbulgidastratejibelgesi/ adresinde paylaşılarak yoruma açıldı. Belge bir süreliğine, STK’ların, üretici ve tüketici organizasyonlarının, meslek odalarının, akademisyenlerin ve ilgili herkesin görüşlerine açık kalacak ve gelen katkılarla son halini alacak. Gıda egemenliği, gıda güvencesi, gıda hakkı gibi son zamanlarda dünyada da önemi giderek artan ve acil olarak yerel ve ülkeler bazında yeni gıda politikaları geliştirilmesini mecbur kılan kavramların, Türkiye’de de ilk defa bir yerel yönetim tarafından dile getirilmesi ve teori seviyesinde de olsa böyle bir belgeye imza atılmış olması oldukça değerlidir. Daha önceki sayılarımızda da…

Devamını Oku