Yazar: Friedrich Engels

Aşağıdaki metin Friedrich Engels’in İngiltere’de Emekçi Sınıfların Durumu (1845) başlıklı kitabından bir parça. Türkiye ve dünyanın birçok yerinde konutların barınma yerine finansal işlevinin öne çıkmasıyla süren konut/kira sorunu üzerine düşünürken işçi sınıfı için kentlerin yalnızca emeğin yeniden üretimi mekânı değil, doğrudan emek-sermaye çelişkisinin gerçekleştiği yer olduğunu bir kez daha hatırlamak gerekiyor. İşçi sınıfının yedek emek ordusu rolünü oynama kapasitesini giderek yitiren kesimini kentlerden kovmanın aracına dönüşen kentlerin inşaatlarla yeniden tasarımı bir bütün olarak işçi sınıfının nasıl bir yaşam sürdüreceğini de belirliyor. 175 yıl öncesinden “sosyal cinayetlerin” yaşandığı kapitalist kentlerin ahvaline dair Engels bugün de geçerli gözlemlerini yapıyor: İnsanın herhangi bir…

Devamını Oku