Yazar: Gus Woody

İklim krizinin aciliyeti, solda bazılarının yönlerini “ekolojik leninizm” şeklinde ifade edilen ideolojik eğilime dönmeleri sonucunu doğurdu. Gus Woody, solda yer alan bazı önemli düşünürlerin çevre üzerine son yazılarını değerlendiriyor ve Lenin’e bu dönüşün iklim felaketini durdurmayı örgütlemede ilerletici bir yol açıp açmadığını soruyor. İklim çöküşü karşısında sistemsel bir değişimin gerekliliği göz önünde bulundurulduğunda, düşünürlerin bir kavrayış geliştirmek için Rus devrimine bakması en başta gelen şeylerden birisidir. Ekolojik leninizm, geçen yıl boyunca birçok yazarın çalışmasında sahneye çıkıvermişti. Andreas Malm’ın son kitabı Corona, Climate, Chronic Emergency bu kavrama odaklanıyor,1 Jodi Dean ve Kai Heron, bir “iklim leninizmi”nin mümkünlüğü üzerine yazdılar2 ve Derek…

Devamını Oku