Yazar: John Bellamy Foster

Çeviri: Sencer Odabaşı Paul Burkett’in 7 Ocak 2024’te 67 yaşında ölümü, dünyanın, son otuz yıldır derinleşen gezegensel krizin karşısında Marksist bir ekolojik iktisat geliştirme çabalarında başat bir rol oynayan bir figürden aniden yoksun kaldığı anlamına geliyor. Kaybı, ekolojik Marksizmi, kapitalist değer ilişkilerinin ekolojik eleştirisinin en önde gelen sözcüsünden yoksun bırakıyor. Bu aynı zamanda sıcak ve müşfik bir insanın ve sevilen bir caz müzisyeninin de kaybı manasını taşıyor. Burkett, ekososyalizm üzerine temel külliyatına dair; Karl Marx ve doğa ve Marksist ekolojik iktisat çalışmalarının esasen tamamlandığını ve bütünlüklü bir entelektüel gövde oluşturduğunu, bana son yıllarda birden fazla vesileyle işaret etti. Kendisinin de…

Devamını Oku

Çeviri: Nazlıcan Demir Doğanın Dönüşü’nün ilk sayfasında sosyalist düşüncenin “ikinci temeline” şu şekilde atıfta bulunmuştum: “Liberal analizde olduğu gibi sosyalist teori için de -ve genel olarak Batı bilimi ve kültürü için- doğanın fethi ve insanın doğal yasalardan muaf tutulması kavramı yüzyıllar boyunca doğanın sistematik yabancılaşmasını yansıtan önemli bir tema olmuştur. Toplum ve doğa genellikle düalist bir yaklaşımla birbirinden tamamen ayrı iki alan olarak ele alınmış, bu da doğaya el konulmasını ve bununla birlikte daha geniş insan nüfusunun sömürülmesini haklı çıkarmıştır. Ancak, birçoğu eleştirel düşüncenin bir tür ikinci temelini oluşturan doğa bilimlerindeki çeşitli sol düşünürler ve sanat alanındaki diğerleri, bu dar…

Devamını Oku

6 Haziran 2016, Climate&Capitalism.com Son yıllarda yayımlanan en önemli marksist teori kitaplarından biri olan John Bellamy Foster’ın Marx’ın Ekolojisi: Materyalizm ve Doğa, Marx’ın metabolik yarık kavramında kristalize olan insanların doğal dünyadan yabancılaşmasına ilişkin anlayışını yeniden gün yüzüne çıkarmış ve genişletmişti. Bu kitabın ve Foster’ın sonraki çalışmalarının doğrudan bir sonucu olarak artan sayıda araştırmacı Dünya sistemindeki (Earth System) krizi anlamada bir çerçeve olarak marksist ekolojik teoriyi benimsemiş ve bu 21. yüzyılda ekososyalist teorinin yeniden canlanmasının temelini oluşturmuştur. Ancak ekolojik marksizm ve metabolik yarık teorisinin benimsenmesini herkesin desteğini almış durumda değil. Foster’ın görüşlerinin belki de en ateşli eleştirmeni, “dünya ekolojisi” adını verdiği…

Devamını Oku

“Anlamlı bir değişim sağlamak için, Alexandria Ocasio-Cortez tarafından önerilen karar geniş bir sosyal temele sahip ekolojik bir devrimin parçası olmalıdır.” Vaios Triantafyllou: Küreselleşmiş bir kapitalist ekonomi içinde iklimi krizi ile mücadelenin olanaklı olduğuna inanıyor musunuz? Ortak liberal anlatı, finansal teşviklerin ve ekonomik düzenlemelerin, temiz teknolojilerin gelişimiyle birlikte, soruna çare bulabildiğidir; fakat bilimsel raporlarda ve yakın tarihli BM raporunda aksi iddia edildi. Alexandria Ocasio-Cortez tarafından önerilen haliyle “Yeşil Yeni Anlaşma” konusundaki konumunuz nedir ve şimdi-ve-burada hemen yapılması gerekenlerle uzun vadeli sosyalist çözümler arasındaki etkileşim hakkında ne düşünüyorsunuz? John Bellamy Foster: Küreselleşmiş bir kapitalist ekonominin mantığına boyun eğerken, tüm gezegensel tehlikeler şöyle dursun iklim krizinin…

Devamını Oku