Yazar: Kai Bosworth

2 Kasım 2020 İklim adaleti aktivizminin son on yılı, küresel çevre politikasını aşağıdan yukarıya yeniden icat ederken (yeniden tasarlarken), kapitalizmin yarattığı küresel ekolojik yıkımı durdurmada yeterli olmadı. Bu yaklaşımın başarılarından ve başarısızlıklarından ne öğrenebiliriz? İklim Değişikliği ve Toprak Ana Hakları Dünya Halk Konferansı. Rio +20’deki Halk Zirvesi. Halkın İklim Yürüyüşü. Halkın İklim Hareketi. Son on yıl, yakın geçmişin ana akım çevreciliğinden büyük ölçüde uzak, düzen karşıtı bir siyasi retorikten çok, aciliyet içinde tanımlanan iklim adaleti aktivizminin yenilenmesine tanık oldu. Tabandan gelen, halkın gücüne yaptığı vurgu ve küresel seçkinler ile şirketlere yönelik sınırsız eleştirileri göz önüne alındığında, çağdaş iklim adaleti hareketinin…

Devamını Oku