Yazar: Sultan Gülsün

Doğal varlıklar üzerinde egemenlik kurmanın meşruiyeti, kapitalist ekonomi kurallarının hakim olduğu toplumlarda özel mülkiyet hakkı biçiminde tezahür ediyor. Kapitalizme gelene kadar, “yabanıllık döneminde mülkiyet ya da verasete ilişkin ilk kural, soy üyeleri arasında paylaşım, barbarlığın aşağı döneminde mülkiyet, barbarlığın üst döneminde mülkiyet, kölelik, Grek kabilelerinde topraktan yararlanma hakkı, çocukların vâris olabilmesi esasının ortaya çıkışı, İbrani kabileleri veraset kuralı, mülkiyetin soyda kalması, kadın vârisler, Roma’da veraset, aristokrasinin ortaya çıkışı” kronolojisiyle insanlık tarihinin farklı dönemlerinde toprak hakimiyetinin izlerini sürmekteyiz. Toplumun aslında bahse konu olan soy çizgisine katılma süreci kapitalizmin tarih sahnesine çıkışıyla ve sonra da sanayileşmeyle birlikte adım adım ortadan kalkmıştır. Egemen sınıfların…

Devamını Oku