2001-2013 arasındaki benzer girişimlerin ardından Afrika, Avustralya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'dan kendini “ekososyalist” olarak tanımlayan aktivistler tarafından geçen yılın sön günlerinde Küresel Ekososyalist Ağ ilan edildi. Alan Thornett, Daniel Tanuro, Ian Angus, Michael Löwy ve John Bellamy Foster...
Ekoloji mücadelesini örgütlemek, büyütmek ve bugünkü küresel ekolojik kriz koşullarında bu mücadelenin sınıfsal tüm mücadelelerin yatay keseni olmasını sağlamak için kafa yormaya başladığınızda yıllardır mücadelenin içinde olan insanların, örgütlerin meseleyi nasıl ele aldığına bakmak işin doğası gereğidir. Nasıl bir...
Yaşantımızın her alanına hükmedilmesine karşı koyma çabalarının parça parça da olsa giderek yaygınlaştığı, çoğu kez el yordamıyla ve naifçe seyrettiği bir dönemi yaşıyoruz. Bu parçalılık hali ve bireysel kalma halleri, karşı koyma potansiyellerinin etki yaratma süreçleri örgütlemesinin önünde engel...
  Egemenlik, hiyerarşi ve ayrıcalık üreten bir toplumdan geldiğimiz bilgisiyle, bunların dışarıda bırakan bir yaşam mümkündür iddiasıyla, her türlü egemenlik ve eşitsizlik ilişkisinin meşruiyetinin ve giderek kendisinin reddi kabulüyle, mevcut halimizi birlikte değiştirmek ve istediğimiz yaşama dair çoğaltıcı bir çabada...
İklim Aciliyeti Dünya ekosistemindeki bir dizi pozitif geri besleme mekanizması nedeniyle, gelecekteki bir zamanda, küresel ısınmanın üstel bir hızla kendi kendine artmaya devam etmesi beklenmektedir ve doğrudan etkimiz ne olursa olsun, bu küresel ısınmayı geri dönülemez kılıyor.1.1 Bu mücadeleyi...
7 Ekim 2019 Andreas Malm ile Marksist iklim hareketine yaklaşımlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirildi. Révolution Permanente: Fosil Sermaye (Fossil Capital) kitabınızda, küresel ısınma hakkında tarih dışı "antropojenik" bir açıklama getiren "Antroposen" teorisine karşı çıkan çok sayıda argüman sunuyorsunuz. Bu yaklaşımın çevre...
1. Örgüt analizinde dört soyutlama düzeyi vardır. Bu düzeyler şunlardır: İdeoloji/Teori Politika/Program Strateji Taktik İdeoloji, örgütün uğraştığı sorunun altında yatan nedenlerin teorik analizidir. Bu konu eşitsizlik, ırkçılık, sömürü, cinsiyetçilik, adalet veya savaş kadar genel ya da tek bir şirkette artan çalışma saatleri kadar spesifik...
La Via Campesina küçük çiftçilerin haklarını savunan uluslararası bir ağdır. Yıllar içerisinde gitgide iklim politikasına odaklanır hale gelmiştir. Ağın İspanyolca ismi “çiftçilerin yolu” anlamına gelmektedir. 1996 yılında kurulmuştur ve şu anda yaklaşık 70 ülkeden 148 üye organizasyona sahiptir. Bu...
Vermont Gölünün Champlain Vadisindeki mütevazi başlangıçtan harektler 350.org grubu uluslararası kapsamı olan aktivist ağlarının bir rabıta noktası olarak meydana gelmiştir ve küresel iklim kaosunun etkileri hakkında farkındalığı yükseltmek için iyi koordine olmuş, dünya ölçeğinde eylemler örgütleme potansiyeline ses vermiştir. 350...
İklim Adaleti Şimdi! (İAŞ!) iklim hareketindeki en büyük ağ organizasyonlarından bir tanesidir. Bali’de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı sırasında 30 örgüt tarafından 2007’de kurulmuştur. Bu örgütler dünyanın farklı bölgelerinden gelmekte ama çoğunlukla Küresel Güney vurgusu belirgindir. Popüler uluslararası...