Küresel kapitalizmin gezegende yarattığı tahribat hızlanıyor. Dünya kaynaklarının yağmalanmaya devam etmesi, kirliliğin giderek artması, "doğal afetlerin" ve kimyasal, jeo-fiziksel ve biyolojik tehlikelerin giderek büyümesi, eşi benzeri görülmemiş bir küresel ekolojik krizin tezahürleridir. İklim değişikliği belki de bu krizin en...
Kireç taşları, yarı mermerleşmiş ve mermer tabakalı yapıda oldukları gibi bazı tektonik hareketler, magma yükselmeleri veya tabakaların kırılmasıyla bulunur. Bahsi geçen tabakalı veya kırılmış içyapı, yağış sularının sızmasıyla kalsiyum karbonatı (CaCO3) eritir. Uzun yıllar süren erime sonucunda kireç taşları...
Özet Doğadaki madenlerin bir kısmı toprak ve kayalarla kaynaşmış durumda bulunur. Bu yüzden altın cevherleri, “metalik altın ihtiva eden cevherler” ve “bileşikleri halinde altın ihtiva eden cevherler” olarak sınıflandırılır. Cevherler bu sınıflandırmaya göre farklı çıktıları olacak şekilde bir dizi işleme...
Millet İttifakı, 30 Ocak günü bir seçim beyannamesi olan Mutabakat Metni’ni açıkladı. 2300 maddelik Metin, kamuoyunda çok yönlü olarak tartışılmaya başlandı ve tartışma devam edecektir. Polen Ekoloji Kolektifi olarak, Metnin küresel ve yerel düzeyde yaşanılan ekolojik yıkım ve küresel iklim...
9 Temmuz 2021 tarihinde Melrose Industries, Floransa, Campi di Bisenzio'daki GKN Driveline (eski FIAT) araba aksı fabrikasının kapatılacağını ve çalışanlarının (400'den fazla) işten çıkarılacağını duyurdu. Bu tür pek çok vakada işçiler ve sendikalar iyileştirilmiş işten çıkarma yardımları üzerinde anlaşmaya...
Big Farms Make Big Flu’nun yazarı Rob Wallace ile söyleşi 12 Mart 2020 2013’te profesyonel epidemiyolog ve büyük ölçekli tarım uzmanı Rob Wallace biraz da yenilgi ifadesiyle, “Şans eseri ortaya çıkanların dışında bir grip salgınıyla yeniden uğraşmam için uzun bir zaman...
Yeşil Yeni Düzen yaklaşımları, güncelliğini bir süredir koruyan bir tartışma başlattı. Giderek derinleşen iklim krizini, işsizlik gibi ekonomik sorunlara da çare bularak çözme vaadi, onu bir çekim merkezine dönüştürmüş durumda. Britanya’da Corbyn liderken İşçi Partisi, ABD’de Demokrat Parti başkan...
Günlük haber akışını yorumlamaya, anlamaya ve analiz etmeye çalışırken, kapitalizmin nasıl işlediğine dair iki farklı ama kesişen modelin arka planına aykırı neler olduğunu yerli yerine koyma niyetindeyim. Birinci düzeyde, (Marx'ın ifadesiyle) üretim, gerçekleşme (tüketim), dağıtım ve yeniden yatırım farklı...
Bu yazı, özellikle son yıllarda tüm dünya gündeminin başında yer alan iklim krizinin, tek başına bir iklim değişikliği ve/veya ekolojik tahribat sorunu ile ilişkilendirilerek ele alınamayacağını; meselenin tam da neoliberal küresel kapitalizme dayanan mevcut sistemin, kendi faydalarına doğru bükerek...
Glasgow Anlaşması'nın Türkçe çevirisini ve yazdığımız kısa sunuşu sizlerle paylaşıyoruz. - 25 Şubat 2021 23 Şubat 2021'de Güney Sudan'ın da meclisinde onaylamasıyla Paris Anlaşması'nı imzalamış ama onaylamamış ülke sayısı dünyada 6'ya indi ve Türkiye kalan bu son 6 ülkeden biri....