Yeşil Yeni Düzen yaklaşımları, güncelliğini bir süredir koruyan bir tartışma başlattı. Giderek derinleşen iklim krizini, işsizlik gibi ekonomik sorunlara da çare bularak çözme vaadi, onu bir çekim merkezine dönüştürmüş durumda. Britanya’da Corbyn liderken İşçi Partisi, ABD’de Demokrat Parti başkan...
1) Kriz, krize karşı örgütlenme 2008’de başlayan krizin önce ABD, Avrupa ve sonra da “yükselen piyasalarda” sürmesi, piyasalara pompalanan milyarlarca dolara rağmen durgunluğun sürekli hale gelmesi tabii ki en kırılgan ekonomik göstergelere sahip Türkiye’yi de etkisi altına aldı. Covid-19 salgınına...
Geçtiğimiz hafta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın açıkladığı iklim sonuç bildirgesinde de geçen gündemlerden biri olan mecliste “İklim Kanunu” ve iklim krizine dair atılacak adımlar üzerine görüşmeler 25 Şubat’ta başladı. Bakanlığın hiçbir somut veriye, politikaya, atılan adıma dayanmayan iyi niyet...
Glasgow Anlaşması'nın Türkçe çevirisini ve yazdığımız kısa sunuşu sizlerle paylaşıyoruz. - 25 Şubat 2021 23 Şubat 2021'de Güney Sudan'ın da meclisinde onaylamasıyla Paris Anlaşması'nı imzalamış ama onaylamamış ülke sayısı dünyada 6'ya indi ve Türkiye kalan bu son 6 ülkeden biri....
Covid-19 pandemisiyle birlikte tek kullanımlık kişisel koruyucu hijyen ekipmanlarının kullanımı büyük bir artış gösterdi. Ancak, ekipmanların ortak özelliklerinden olan içeriğindeki plastik birçok sorunu da beraberinde getirdi. Bilindiği üzere plastiğin hammaddesi moleküler yapısındaki omurgasını karbonun oluşturduğu fosil yakıtlardır, ki gerek...
Yaşam için Yasa İnisiyatifi'nin uluslararası mevzuatlara dayanarak tanımladığı gibi mal veya kaynak değil, doğuştan gelen haklara sahip, duyguları olan ve hissedebilen canlılar olan hayvanların haklarının savunulmasını aynı ekosistemin paydaşları olarak bir sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu canlıların sahipli/sahipsiz tanımlamasına bakılmaksızın,...
Yaşamımız için olmazsa olmazlarımız tek tek ellerimizden alınıyor. Hava zehirlendi, su pislendi, toprak kirlendi... Yaşama ve doğaya ait bu ve benzeri temel sorunlara kapitalizmi merkeze alarak karşı çıkmayan/çıkamayan anlayış ve yapıların mücadeleyi nasıl gerilettiğini/ertelettiğini kısaca incelemeye çalışalım. Kapitalizm temel olarak...
Youtube kanalındaki tanıtım metninde Academy in Exile (Sürgündeki Akademi) kendini, insan hakları, barış ve demokrasiye akademik veya sivil katılımları nedeniyle kendi ülkelerinde tehdit altında olan akademisyenlere araştırmalarına yurtdışında devam etme fırsatı sunan bir oluşum olarak tanımlıyor. "Academy in Exile, bugün...
Özgürlüğe susadık. Özlemlerimiz birikti. Bizi, yani sömürücü sınıf ve onun etrafında kümelenmiş mafyatik güruhun dışında kalan herkesi, kuşatmaya, başeğdirmeye çalışan bir rejimle karşı karşıyayız. Biat etmeyen tüm kolektif alanlar, kişiler yoğun bir baskı altında. Ancak tüm bu yoğun baskı...
Aylık Ekoloji Haberleri Bülteni Ocak 2021 | Sayı: 10 3-5 ağaç meselesi… İklim Krizi Burdur Gölü'nün suyu çekildi, iskele ortada kaldı Büyüklük olarak Türkiye'de yedinci sırada olan ve bilim insanlarının yaptığı son ölçümlere göre su seviyesinde son 50 yılda 17 metre düşüş saptanan Burdur...