08 Nisan 2020 HDK Yürütme Kurulu üyesi ve Polen Ekoloji aktivisti Cemil Aksu, ekoloji ve kapitalizm arasındaki ilişki üzerine bianet’in sorularını yanıtladı. Evrim Kepenek'in sunumuyla yapılan söyleşiyi yayınlıyoruz: Hemen herkes felaket senaryoları içeren Amerikan filmlerinden en az birini izlemiştir. Filmi sonunda her...
Yiğit Atılgan’ın çevirdiği birartibir.org sitesinde yayınlanan Naomi Klein’ın kıdemli muhabir olarak yer aldığı The Intercept haber sitesi için gerçekleştirdiği bu video-söyleşiyi konuşma metni ile birlikte sitemizde paylaşıyoruz. İmkânsız görünen aniden mümkün hale gelir Ancak hakiki ya da algısal bir kriz gerçek...
Andreas Malm, İsveç Lund Üniversitesi’nde yakın zamanda özellikle “aşırı sağın politik ekolojisi” üzerine çalışan akademisyen ve aktivist. Andreas iklim adaleti, antifaşist eylem ve protestolarının yaklaşık 20 yıldır içinde yer alıyor ve “(Aşırı) sağın yükselişine karşı. Bir adalet iklimi için”...
İklim mücadelesinde ihtiyaç duyulanın radikal eylemler olduğunun altını çizen uluslararası iklim hareketi liderlerinden Bond, burjuvaziyi korkutan, gerileten fikirler üretmek gerektiğinin altını çizdi. Bond, “Dolayısıyla sosyalizm ve çevre hareketi üzerine daha fazla fikir üretmek, düşünmek gerekir” dedi. Uluslararası iklim hareketi liderlerinden...
“Anlamlı bir değişim sağlamak için, Alexandria Ocasio-Cortez tarafından önerilen karar geniş bir sosyal temele sahip ekolojik bir devrimin parçası olmalıdır.” Vaios Triantafyllou: Küreselleşmiş bir kapitalist ekonomi içinde iklimi krizi ile mücadelenin olanaklı olduğuna inanıyor musunuz? Ortak liberal anlatı, finansal teşviklerin...
7 Ekim 2019 Andreas Malm ile Marksist iklim hareketine yaklaşımlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirildi. Révolution Permanente: Fosil Sermaye (Fossil Capital) kitabınızda, küresel ısınma hakkında tarih dışı "antropojenik" bir açıklama getiren "Antroposen" teorisine karşı çıkan çok sayıda argüman sunuyorsunuz. Bu yaklaşımın çevre...