İklim krizi hepimizi etkileyen bir felaket, fakat suçun sorumluluğu eşit bir şekilde dağılmış değil. Kuzey Amerika’nın zengin ülkeleri, Avrupa, Japonya ve Avustralya, birikmiş küresel CO2 salımının %60’ına sebep olurken bununla karşılaştırıldığında gelişmekte olan en büyük ekonomiye sahip iki ülke,...
Var olan krizlerin derinliğinde ve bildiğimiz yaşamın sonu olarak nitelendirilen dünyadaki türlerin altıncı kitlesel yok oluşu krizinin - son 5 tanesinden farklı olarak bu seferki insan türünün eseri - ortasında artık apaçık bir gerçeklik olarak şu sorular bizler yani...
David McNally'nin Spectre Dergisi'nin çevrimiçi etkinliği öncesi etkinliğe çağrıyı ve kitap tanıtımını birlikte içeren bu yazısı devrimciler açısından ikili iktidar ve seçim siyasetinin stratejik ve taktiksel konumlarıyla ilgili kısa bir hatırlatmanın yanı sıra kimi zaman ekoloji soslu yeni reformist...
Bu metin Polen Ekoloji Kolektifi’nin bir süredir sürdürdüğü iç eğitim çalışmasında Prof. Dr. Aykut Çoban tarafından yapılan sunumun kendi düzenlemesiyle yayına hazırlanmış halidir. Eğitimin kaydına buradan ulaşılabilir. Marksizme giriş, ekomarksizmin de dahil olduğu politik ekoloji akımları, ekolojik krizden çıkış tartışmaları,...
Yeni Özgür Politika gazetesinde 5-6 Ağustos tarihlerinde iki bölüm halinde yayımlanan aşağıdaki söyleşide 26-27 Haziran'daki Madenciliğin Politik Ekolojisi başlıklı sempozyum ve genel olarak madencilik üzerine kolektifimizden Cemil Aksu'nun değerlendirmeleri yer alıyor. (Yeni Özgür Politika'dan okumak için: 1. kısım, alternatif-1,...
Salgınla geçen 2020’nin son dönemi, devletlerin çarkların dönmesini sürdürmek için başlangıçta durumu yeterince ciddiye almayıp olağan akışı sürdürerek; sonrasında ise can kayıpları ve sağlık sisteminin tıkanmasıyla olağanüstü hâl yetkilerine başvurarak geçen bir sürecin tam ortasında yapılan kapitalizmin çoklu krizi,...
Kapak görseli: New Republic 28 Mayıs 2021 İncelenen kitap: White Skin, Black Fuel: On the Danger of Fossil Fascism (Verso 2021), Andreas Malm ve Zetkin Kolektifi Aşırı sağın iklim değişikliği hakkında ne düşündüğünü neden umursayalım ki? Özellikle iklim krizinin getirdiği sancılar içerisinde...
Kapitalist üretim tarzı, üretim araçlarının kapitalist sınıfta toplandığı, emeğin ve emeğin ürünlerinin metalaştığı bir toplumsal ilişki biçimidir. Bu anlamda kapitalist üretim tarzı, hem bir meta üretim süreci hem de artı değerin yaratım sürecidir. Diğer yandan kapitalist üretim tarzını, diğer...
Kendisi de Manchester Üniversitesi’nde bir coğrafyacı olan profesör Noel Castree, Routledge Politik Ekoloji El Kitabı’nın bir bölümü olarak yazdığı bu makalesinde eleştirel coğrafyacı Neil Smith’in Eşitsiz Gelişim kitabı üzerinden “doğanın üretimi” tezini ve bu tezin geliştiği tarihi politik ekoloji...
Bu yazı, Didem Bayındır’ın derlediği ve Eylül 2020’de Tellekt Yayınevi’nden çıkan Salgın: Tükeniş Çağında Dünyayı Yeniden Düşünmek kitabının yazı başlığıyla aynı isimli bölümünden alınmıştır. Bu yazıyı, Türkiye’de ve dünyada Covid-19 pandemisinin ortasında, ikinci dalgasının muhtemel arifesinde, bu kıranın şekil, hız...