Kapitalistlerin çoğu iklim değişikliğinin kendileriyle herhangi bir ilgisi olmadığını hâlâ iddia ededursun dünya bugün iklim değişikliği gerçeğiyle giderek daha fazla yüzleşiyor. Buna rağmen çoğu insan “gerçek” nedeni anlamıyor ve bu yüzden “gerçek” çözümü kavrayamıyor. Greta Thunberg’in, Yokuluş İsyanı’nın (XR)...
Günlük haber akışını yorumlamaya, anlamaya ve analiz etmeye çalışırken, kapitalizmin nasıl işlediğine dair iki farklı ama kesişen modelin arka planına aykırı neler olduğunu yerli yerine koyma niyetindeyim. Birinci düzeyde, (Marx'ın ifadesiyle) üretim, gerçekleşme (tüketim), dağıtım ve yeniden yatırım farklı...
Big Farms Make Big Flu’nun yazarı Rob Wallace ile söyleşi 12 Mart 2020 2013’te profesyonel epidemiyolog ve büyük ölçekli tarım uzmanı Rob Wallace biraz da yenilgi ifadesiyle, “Şans eseri ortaya çıkanların dışında bir grip salgınıyla yeniden uğraşmam için uzun bir zaman...
21 Şubat 2020 İçten yanmalı motor (İYM), gezegendeki en büyük fosil yakıt tüketicisi ve CO2 yayıcısıdır. Yüzyılı aşkın bir süredir karayolu taşımacılığına güç sağlamaktadır. Şimdi ise son derece alışılmadık bir şekilde 15 yıl içinde ortadan kaldırılmasına girişiliyor. Bu ani ölümünün kaynağı,...
Rahatımızın Bozulması Tek Seçeneğimiz 29 Şubat 2020 Yakın zaman önce Tanzanya'nın Arusha kentindeki Uluslararası İklim Eylem Ağı’nın (Climate Action Network International - CAN) yıllık strateji konferansına davet edildim. CAN, çoğunlukla Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCC) toplantılarında aktif olan çevreci...
Alexander Bogdanov’un 23-28 Şubat 1918’de düzenlenen bir Proletkult etkinliğinde yaptığı sunuşun özeti, Fabian Tompsett’in yakın tarihli İngilizce çevirisi esas alınarak 14. TSBD Sosyal Bilimler Kongresinde yeniden sunulmak üzere Örsan Şenalp tarafından (Kasım 2015’de) Türkçe’ye çevrilmiştir. Yeniden sunuş, Bogdanov’un orijinal...
"Joan Martinez Alier, 2002 yılında yayınladığı "Yoksulların Çevreciliği" (The Environmentalism of the Poor) başlıklı kitabında dünyada temel olarak üç tür çevrecilik akımı belirlemiştir: Doğa korumacılık, eko-verimlilik ve yoksulların çevreciliği (Martinez Alier, 2002). Literatürde, doğa korumacılık ve eko-verimlilik genel olarak...
Öz Bu makalede, Schmidt'in Marx'ta Doğa Kavramı (2014 ), Paul Burkett'in Marx ve Doğa (2015 ), Andreas Malm'ın Fosil Sermaye: Buhar Gücünün Yükselişi ve Küresel Isınmanın Kökeni (2016) ve Kenneth Fish'in Yaşayan Fabrikalar (2013) eserleri incelenmiştir. İlk iki kitabın yeni...
Geleceğin Çiftçiliği, Sosyalist Bilim ve Ütopya Yeşil Yeni Anlaşma hakkındaki tartışmalar - Ocasio-Cortez örneği ve zaman zaman ABD Yeşil Partisi’ninki gibi çeşitli radikallerin yaptığı gibi- ütopyaya giden yollar hakkında çok fazla tartışma başlattı. Bu konuşmaların merkezinde emek sorunu var: dünyayı...
İklim değişikliği, kıyı deniz seviyesinin yükselmesi, milyonlarca iklim mültecisi ve gezegenin tüm kesimleri insan yaşamı için artan sıcaklık dereceleri gibi sorunlarla gün geçtikçe kasvetli bir problem haline gelmektedir. Bu nedenle, ekososyalist politika, kapitalizmin yerini almazsa, geleceğin “distopik” vizyonunu vurgular....