Marx Kapital’de, kapitalist üretim tarzının temel hareket yasalarının bilimsel-eleştirel analiz ve açıklamasını yapar. Bu yüzden Kapital’de doğrudan yer almıyor olsa bile, kapitalizmin günümüzde yol açtığı pek çok toplumsal sorunun kök nedenlerine dair ipuçlarını da Kapital’de bulmak mümkündür. Konut sorunu...
  Eleanor Marx. Karl ve Jenny Marx'ın en küçük kızı, "Tussy". Henüz çocukluğunda 3 dil biliyor ve dünya edebiyatı klasiklerini okuyordu. 17 yaşında Marx ile birlikte, ya da onun yerine 1. Enternasyonal toplantılarına katılmaya başladı. Paris Komünü'ndeki İşçi Kadınlar Birliği...
Ekolojik sorunlar dünya çapında doruğa ulaşırken, yeşil büyüme paradigması uluslararası alanda önem kazanıyor: AB, sürdürülebilir bir Avrupa ile ekonomik refahı uzlaştırmak için gelişmelere Avrupa Yeşil Anlaşması (Europäische Green Deal –EGD) ile yanıt veriyor. Ancak küreselleşmiş bir dünyada EGD'nin Afrika...
22 Kasım 2022 Şu sıralar kapitalizmin çok yönlü ve içe içe geçmiş krizlerini kapitalizmin doğrudan kendisine atıfta bulunmadan tanımlamak trend olmuş durumda. Durumun karmaşıklığını tanımlamak için; “çakışan aciliyetler” ve “çoklu kriz” gibi belirsiz ifadeler ortaya atılmış; ve bunlar, kasıtlı veya...
-30 Ekim 2022- Pakistan'daki sel felaketi ile Avrupa ve Çin'deki kuraklık, fosil sermayenin ekolojik krizinin altını çizerken, New Left Review'un Sidecar dergisinde Matt Huber ve Kai Heron arasında yapılan bir tartışma, çağımızı anlamak ve ona politik olarak yanıt vermekle ilgilenen...
Paul Burkett, kendisinin “Marx ve Doğa” kitabı ile John Bellamy Foster’ın “Marx’ın Ekolojisi” kitabının, “toplum ve doğa arasındaki ilişkiler üzerine Marx’ın görüşlerinin anlaşılmasına kurucu katkıları”yla, bilim insanı-aktivistlerin “toplum-doğa ilişkilerini sınıf ilişkileri duruş noktasından ve insanlığın kurtuluşu ihtiyaçları açısından düşünen”...
Joao Camargo

Devrim Kazanı

Çeviri: Bircan Babel Sistem değişikliğini neyin oluşturduğuna dair kafa karıştırıcı kavramlar olduğu için, bir devrimin gerçekte ne olduğu konusunda daha fazla kafa karışıklığı vardır. Bir devrimi neyin oluşturduğuna dair geniş bir ortak anlaşma yoksa, devrimi gerçekten planlamak veya örgütlemek imkansız...
Sanayi devrimi sürecinde emtia krizleri Sanayi devriminin buhar makinesi ve pamuklu dokuma sanayindeki büyük itilimle karakterize olduğu vurgulanır. Ancak sanayi devriminin ilk evresinde (1770’ler-1830’lar) tekstil sanayinin temel enerji kaynağı, Arkwright’ın su gücüne dayalı su çarkı makinesiydi. Watt’ın buhar makinesi ise...
Ekososyalizm, ekolojik sorunun nedeni ve sorumlusu olarak kapitalizmi hedefe koymasıyla ve ekolojik sorunun çözülebilir hale gelmesi için bir “eko-sosyalist devrim” öngörmesiyle anaakım ekolojizmden, eko-sosyalizmde yalnızca devlet aygıtının değil kapitalizmin üretim aygıtının/üretici güçlerin de olduğu gibi devralanamayacağını, ekolojiyle uyumlu biçimde...
John Bellamy Foster ve Roberto Andrés Montly Review, 2022, Cilt 74, Sayı 04 (Eylül 2022) Çeviren: Nazlıcan Demir Roberto Andrés: Uzun zamandır entelektüel oluşumumda belirleyici olan bir kitap hakkında sizinle röportaj yapmak istiyordum: Marx'ın Ekolojisi. Bu kitap 2000 yılında İngilizce olarak yayınlandı...