21 Şubat 2020 İçten yanmalı motor (İYM), gezegendeki en büyük fosil yakıt tüketicisi ve CO2 yayıcısıdır. Yüzyılı aşkın bir süredir karayolu taşımacılığına güç sağlamaktadır. Şimdi ise son derece alışılmadık bir şekilde 15 yıl içinde ortadan kaldırılmasına girişiliyor. Bu ani ölümünün kaynağı,...
Rahatımızın Bozulması Tek Seçeneğimiz 29 Şubat 2020 Yakın zaman önce Tanzanya'nın Arusha kentindeki Uluslararası İklim Eylem Ağı’nın (Climate Action Network International - CAN) yıllık strateji konferansına davet edildim. CAN, çoğunlukla Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCC) toplantılarında aktif olan çevreci...
Alexander Bogdanov’un 23-28 Şubat 1918’de düzenlenen bir Proletkult etkinliğinde yaptığı sunuşun özeti, Fabian Tompsett’in yakın tarihli İngilizce çevirisi esas alınarak 14. TSBD Sosyal Bilimler Kongresinde yeniden sunulmak üzere Örsan Şenalp tarafından (Kasım 2015’de) Türkçe’ye çevrilmiştir. Yeniden sunuş, Bogdanov’un orijinal...
"Joan Martinez Alier, 2002 yılında yayınladığı "Yoksulların Çevreciliği" (The Environmentalism of the Poor) başlıklı kitabında dünyada temel olarak üç tür çevrecilik akımı belirlemiştir: Doğa korumacılık, eko-verimlilik ve yoksulların çevreciliği (Martinez Alier, 2002). Literatürde, doğa korumacılık ve eko-verimlilik genel olarak...
Öz Bu makalede, Schmidt'in Marx'ta Doğa Kavramı (2014 ), Paul Burkett'in Marx ve Doğa (2015 ), Andreas Malm'ın Fosil Sermaye: Buhar Gücünün Yükselişi ve Küresel Isınmanın Kökeni (2016) ve Kenneth Fish'in Yaşayan Fabrikalar (2013) eserleri incelenmiştir. İlk iki kitabın yeni...
Geleceğin Çiftçiliği, Sosyalist Bilim ve Ütopya Yeşil Yeni Anlaşma hakkındaki tartışmalar - Ocasio-Cortez örneği ve zaman zaman ABD Yeşil Partisi’ninki gibi çeşitli radikallerin yaptığı gibi- ütopyaya giden yollar hakkında çok fazla tartışma başlattı. Bu konuşmaların merkezinde emek sorunu var: dünyayı...
İklim değişikliği, kıyı deniz seviyesinin yükselmesi, milyonlarca iklim mültecisi ve gezegenin tüm kesimleri insan yaşamı için artan sıcaklık dereceleri gibi sorunlarla gün geçtikçe kasvetli bir problem haline gelmektedir. Bu nedenle, ekososyalist politika, kapitalizmin yerini almazsa, geleceğin “distopik” vizyonunu vurgular....
Andreas Malm, İsveç'in Lund Üniversitesi'nde İnsan Ekolojisi dersleri vermektedir. Isaac ve Tamara Deutscher Anma Ödülü'nü kazanan Fosil Sermaye: Buhar Enerjisinin Yükselişi ve Küresel Isınmanın Kökenleri (Verso, 2016) kitabının yazarıdır. Bu makale, Andreas Malm’ın ödüllü kitabı Fosil Sermaye: Buhar Enerjisinin Yükselişi...
İklim Aciliyeti Dünya ekosistemindeki bir dizi pozitif geri besleme mekanizması nedeniyle, gelecekteki bir zamanda, küresel ısınmanın üstel bir hızla kendi kendine artmaya devam etmesi beklenmektedir ve doğrudan etkimiz ne olursa olsun, bu küresel ısınmayı geri dönülemez kılıyor.1.1 Bu mücadeleyi...
“Anlamlı bir değişim sağlamak için, Alexandria Ocasio-Cortez tarafından önerilen karar geniş bir sosyal temele sahip ekolojik bir devrimin parçası olmalıdır.” Vaios Triantafyllou: Küreselleşmiş bir kapitalist ekonomi içinde iklimi krizi ile mücadelenin olanaklı olduğuna inanıyor musunuz? Ortak liberal anlatı, finansal teşviklerin...