Joao Camargo

Devrim Kazanı

Çeviri: Bircan Babel Sistem değişikliğini neyin oluşturduğuna dair kafa karıştırıcı kavramlar olduğu için, bir devrimin gerçekte ne olduğu konusunda daha fazla kafa karışıklığı vardır. Bir devrimi neyin oluşturduğuna dair geniş bir ortak anlaşma yoksa, devrimi gerçekten planlamak veya örgütlemek imkansız...
Sanayi devrimi sürecinde emtia krizleri Sanayi devriminin buhar makinesi ve pamuklu dokuma sanayindeki büyük itilimle karakterize olduğu vurgulanır. Ancak sanayi devriminin ilk evresinde (1770’ler-1830’lar) tekstil sanayinin temel enerji kaynağı, Arkwright’ın su gücüne dayalı su çarkı makinesiydi. Watt’ın buhar makinesi ise...
Ekososyalizm, ekolojik sorunun nedeni ve sorumlusu olarak kapitalizmi hedefe koymasıyla ve ekolojik sorunun çözülebilir hale gelmesi için bir “eko-sosyalist devrim” öngörmesiyle anaakım ekolojizmden, eko-sosyalizmde yalnızca devlet aygıtının değil kapitalizmin üretim aygıtının/üretici güçlerin de olduğu gibi devralanamayacağını, ekolojiyle uyumlu biçimde...
John Bellamy Foster ve Roberto Andrés Montly Review, 2022, Cilt 74, Sayı 04 (Eylül 2022) Çeviren: Nazlıcan Demir Roberto Andrés: Uzun zamandır entelektüel oluşumumda belirleyici olan bir kitap hakkında sizinle röportaj yapmak istiyordum: Marx'ın Ekolojisi. Bu kitap 2000 yılında İngilizce olarak yayınlandı...
Bu kısa değerlendirmede mesleki ve çevresel hastalıklar üzerinden emek ve ekoloji hareketlerinin etkileşiminin sınırlarını yoklamaya çalışacağım. Söz konusu karşılıklı etkileşimi bu hareketlerin kuramsal alet çantasında sıklıkla başvurulan iki kavramla ele alabiliriz. Birinci kavram olan ‘ağır-yavaş-süreğen şiddet’ (slow violence), çevreye...
Yaşam alanlarının sömürgeleştirilmesiyle yapılandırılmaya başlanan sömürücü birikim tarzı o zamandan beri aşırılaşan kapitalizmin talepleri tarafından belirlendi. Bazı bölgeler birincil metaların çıkarılması ve üretimine yoğunlaşmışken bir kısmı da doğayı ihraç ederek onu ithal edebileceği metalar halinde üretme rolünü üstlendi. Bu...
Kaynak Çeviren: Müge Ertürk FELAKET ZAMANLARINDA ÖRGÜTLENME VE ANTİ-EMPERYALİZM Geçiş, çağımızın bir meselesidir. Enerji geçişleri, teknolojik geçişler, yeşil geçişler, siyasi geçişler, adil geçişler... devrim. COVID-19 varyantları milyonları öldürürken, habitatlar ve türler yok olurken, evler yanarken veya savrulup süpürülürken, mahsuller yok olurken ve...
Çeviri: Serap Güneş Marx’ın ev işine olan ilgisizliğinin, bu işin endüstriyel emeğe kıyasla, sanayileşmenin ilerlemesiyle yakında kaybolacak arkaik bir iş biçimi olarak görünmesine neden olan, hem doğallaştırılmış hem de değersizleştirilmiş olmasından kaynaklı daha derin kökleri olduğu sonucuna varmalıyız. Ne olursa...
Kapitalizmle Ataerkinin Çelişkili Birliği Kapitalist düzen ataerkildir. Bu durum, kapitalistlerin niyetinden değil, kapitalizmin doğasından ileri gelir. Başka bir deyişle, ataerkil düzeni koruyup korumamak, kapitalistler için bir tercih değildir. Sınıfsal sömürü ile cinsel sömürü aynı maddi temel üzerinde, özel mülkiyet zemininde...
Click here for the English version. Ben bu yazıyı kaleme alırken, NATO destekli savaşlar Ukrayna ve Yemen'i yakıp yıkmakta, ambargolarsa İran ve Zimbabwe'yi nefessiz bırakmakta. Öte yandan küresel ısınma büyük bir hızla ilerliyor ve bir siyasi yönetim sistemi olarak neoliberal...