Geleceğin Çiftçiliği, Sosyalist Bilim ve Ütopya Yeşil Yeni Anlaşma hakkındaki tartışmalar - Ocasio-Cortez örneği ve zaman zaman ABD Yeşil Partisi’ninki gibi çeşitli radikallerin yaptığı gibi- ütopyaya giden yollar hakkında çok fazla tartışma başlattı. Bu konuşmaların merkezinde emek sorunu var: dünyayı...
İklim değişikliği, kıyı deniz seviyesinin yükselmesi, milyonlarca iklim mültecisi ve gezegenin tüm kesimleri insan yaşamı için artan sıcaklık dereceleri gibi sorunlarla gün geçtikçe kasvetli bir problem haline gelmektedir. Bu nedenle, ekososyalist politika, kapitalizmin yerini almazsa, geleceğin “distopik” vizyonunu vurgular....
Bu makale, Andreas Malm’ın ödüllü kitabı Fosil Sermaye: Buhar Enerjisinin Yükselişi ve Küresel Isınmanın Kökenleri'nden kısaltılarak hazırlanmıştır. Şu an en büyük umudumuz, akışa hemen geri dönmek. CO2 salımlarının sıfıra yaklaştırılması gerekiyor: Herhangi bir salım üretmeyen bazı enerji kaynakları Dünya'yı dokunulmamış...
İklim Aciliyeti Dünya ekosistemindeki bir dizi pozitif geri besleme mekanizması nedeniyle, gelecekteki bir zamanda, küresel ısınmanın üstel bir hızla kendi kendine artmaya devam etmesi beklenmektedir ve doğrudan etkimiz ne olursa olsun, bu küresel ısınmayı geri dönülemez kılıyor.1.1 Bu mücadeleyi...
“Anlamlı bir değişim sağlamak için, Alexandria Ocasio-Cortez tarafından önerilen karar geniş bir sosyal temele sahip ekolojik bir devrimin parçası olmalıdır.” Vaios Triantafyllou: Küreselleşmiş bir kapitalist ekonomi içinde iklimi krizi ile mücadelenin olanaklı olduğuna inanıyor musunuz? Ortak liberal anlatı, finansal teşviklerin...
1. Örgüt analizinde dört soyutlama düzeyi bulunur. Bu düzeyler şunlardır: İdeoloji/Teori Politika/Program Strateji Taktik İdeoloji, örgütün uğraştığı sorunun altında yatan nedenlerin teorik analizidir. Bu konu eşitsizlik, ırkçılık, sömürü, cinsiyetçilik, adalet veya savaş kadar genel ya da tek bir şirkette artan çalışma saatleri kadar spesifik...
19 Haziran 2017 1. Başlangıç Kendim de dahil soldaki birçok insan, uzun süredir ekoloji meselelerini esas mücadelenin periperisindeki ikincil meseleler olarak görüp yabana atma alışkanlığındaydı. Çevreciliğe gevşek bağlılık ya da kayıtsızlık zaman zaman hâlâ Marksist entellektüelleri karakterize etmektedir (New Left Review’ün...
Küresel ısınma ya da iklim krizinin yarattığı felaketin boyutları her geçen gün artıyor ve geri dönüşümsüz bir noktaya doğru ilerliyor. Milyarca yıllık doğa tarihinde kapitalizm son iki yüzyılda yarattığı dönüşümle büyük bir ekolojik yıkım ve yokoluş yarattı. Azami kar...
Türkiye’de AKP’li yıllara denk düşen enerji ve inşaat odaklı kalkınma politikalarının kentsel ve kırsal alanda yarattığı yıkıma karşı gelişen hareketler kendilerini genellikle çevreci, doğa savunucusu, yaşam alanı savunucusu gibi adlarla tanımlamadı. Aynı zamanda bu hareketler, gerek “taktiksel” olarak, gerekse...
Birkaç on yıl evvel bilimkurgu filmlerinin senaryosu olan “kıyamet günü” manzaraları, günümüzde ekolojik belgesellerin ve araştırmaların bilimsel konusu haline gelmiş durumda. Gittikçe büyüyen bir kitle nezdinde, insanlığın yaşam koşullarının temellerini tehdit eden ve bütün yerküreyi kapsayan bir ekolojik krizin...