Kapitalist üretim tarzı, üretim araçlarının kapitalist sınıfta toplandığı, emeğin ve emeğin ürünlerinin metalaştığı bir toplumsal ilişki biçimidir. Bu anlamda kapitalist üretim tarzı, hem bir meta üretim süreci hem de artı değerin yaratım sürecidir. Diğer yandan kapitalist üretim tarzını, diğer...
David McNally'nin Spectre Dergisi'nin çevrimiçi etkinliği öncesi etkinliğe çağrıyı ve kitap tanıtımını birlikte içeren bu yazısı devrimciler açısından ikili iktidar ve seçim siyasetinin stratejik ve taktiksel konumlarıyla ilgili kısa bir hatırlatmanın yanı sıra kimi zaman ekoloji soslu yeni reformist...
I. Bölüm'ü okumak için tıklayın. Çeviri: Derya Sever Dünyadaki böcekler, kapitalist tarımsal faaliyetlerin artmasının başlıca kurbanları arasında yerlerini alıyorlar. İkinci Dünya Savaşı'nı takip eden yıllarda küresel kapitalizm, biyosfer üzerinde yıkıcı etkiler yaratacak şekilde aşırı ivme kazanmıştır. Fosil yakıtlar ve petrokimyasallardan güç alan Büyük...
22 Ağustos 2021 İklim değişimi hali hazırda gerçekleşiyor, doğa adeta “yeter artık” diye isyan ediyor. İklim bilimciler, kendini aşırı sıcaklar, kuraklıklar, fırtınalar, orman yangınları ve su baskınları/seller olarak gösteren iklim değişikliğinin temel nedeni olarak; atmosferdeki insan faaliyetleri kaynaklı sera gazı...
Joao Camargo

Devrim Kazanı

Çeviri: Bircan Babel Sistem değişikliğini neyin oluşturduğuna dair kafa karıştırıcı kavramlar olduğu için, bir devrimin gerçekte ne olduğu konusunda daha fazla kafa karışıklığı vardır. Bir devrimi neyin oluşturduğuna dair geniş bir ortak anlaşma yoksa, devrimi gerçekten planlamak veya örgütlemek imkansız...
Yaşam alanlarının sömürgeleştirilmesiyle yapılandırılmaya başlanan sömürücü birikim tarzı o zamandan beri aşırılaşan kapitalizmin talepleri tarafından belirlendi. Bazı bölgeler birincil metaların çıkarılması ve üretimine yoğunlaşmışken bir kısmı da doğayı ihraç ederek onu ithal edebileceği metalar halinde üretme rolünü üstlendi. Bu...
Bu yazı, 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenen Madenciliğin Politik Ekolojisi Sempozyumu’nun Madenciliğin Politik Ekolojisi başlıklı 2. oturumunda yapılan sunumun gözden geçirilmiş halidir. Madenciliğin Politik Ekolojisi Sempozyumu’ndaki oturumların tamamını izlemek için youtube’daki oynatma listesine ulaşabilirsiniz. Halk Sağlığı kavramını 1923...
Ekoloji hareketinin önünde keskin bir sorun artık iyice netleşti: Liberal piyasa rejimlerine entegre olmak. Bu sorun sadece – aslında sisteme entegrasyonu çoktan bitmiş olan – Yeşil Partiler için değil, onlarla beraber ve onların dışındaki ekoloji hareketleri için de geçerli....
Bu yazı, 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenen Madenciliğin Politik Ekolojisi Sempozyumu’nun Forum: ‘Mücadeleler, Deneyimler ve Ne Yapmalı?’ başlıklı 5. oturumunda yapılan konuşmadan yapılan deşifrasyondur. Madenciliğin Politik Ekolojisi Sempozyumu’ndaki oturumların tamamını izlemek için youtube’daki oynatma listesine ulaşabilirsiniz.   Gürcistan’da spesifik...
Bu yazı, özellikle son yıllarda tüm dünya gündeminin başında yer alan iklim krizinin, tek başına bir iklim değişikliği ve/veya ekolojik tahribat sorunu ile ilişkilendirilerek ele alınamayacağını; meselenin tam da neoliberal küresel kapitalizme dayanan mevcut sistemin, kendi faydalarına doğru bükerek...