kapitalizm ve yoksulluk

Nüfus Sorunu

Nüfus sorunu ve Malthus birbirinden ayrılmaz ikili gibi sunulur. Klasik iktisat teorisini anlatması bakımından doğru kabul edilebilir. Marx‘ın ise Malthus‘un doğalcı, determinist yaklaşımlarını kabul etmediğini biliyoruz. Sanayi kapitalizminde göreli de olsa nüfus fazlalığının bir yasa gibi işlediğini, işletildiğini gören...
Click here for the English version. Çeviren: Olcay Çelik Marx’ın kâr oranının düşme eğilimi yasası kapitalist üretim tarzının geleceğini tahmin etmenin temelini oluşturur. Bu yasa sermayenin kârlılığında kapitalist üretimi giderek içinden çıkılmaz hale getiren krizlere sokan, sürekli bir düşüş öngörür. Kârlılığın düşüş hızını...
Çeviri: Derya Sever Dünya'nın en yaygın hayvan türlerinin hızla azalması biyosfer için büyük bir tehdit oluşturuyor.   "Asıl soru, herhangi bir uygarlığın kendini yok etmeden ve uygar olarak adlandırılma hakkını kaybetmeden yaşama karşı amansız bir savaş yürütüp yürütemeyeceğidir." Rachel Carson'un modern çevre hareketinin...
Kapitalistlerin çoğu iklim değişikliğinin kendileriyle herhangi bir ilgisi olmadığını hâlâ iddia ededursun dünya bugün iklim değişikliği gerçeğiyle giderek daha fazla yüzleşiyor. Buna rağmen çoğu insan “gerçek” nedeni anlamıyor ve bu yüzden “gerçek” çözümü kavrayamıyor. Greta Thunberg’in, Yokuluş İsyanı’nın (XR)...
Bu yazı, 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenen Madenciliğin Politik Ekolojisi Sempozyumu’nun Madenciliğin Politik Ekonomisi başlıklı 1. oturumunda yapılan sunumun gözden geçirilmiş halidir. Madenciliğin Politik Ekolojisi Sempozyumu’ndaki oturumların tamamını izlemek için youtube’daki oynatma listesine ulaşabilirsiniz. Benden önce konuşanların değindiği...
Çeviren: Helin Nur Güler Küçülme ve ekososyalizm, ekolojik yelpazenin radikal tarafındaki en önemli hareketlerden ve önerilerden ikisidir. Elbette, küçülme topluluğundaki herkes/ küçülmeyi destekleyen herkes kendini sosyalist olarak tanımlamamaktadır ve ekososyalistlerin tümü de küçülmenin cazibesine ikna olmuş değildir. Ancak bu iki...
-30 Ekim 2022- Pakistan'daki sel felaketi ile Avrupa ve Çin'deki kuraklık, fosil sermayenin ekolojik krizinin altını çizerken, New Left Review'un Sidecar dergisinde Matt Huber ve Kai Heron arasında yapılan bir tartışma, çağımızı anlamak ve ona politik olarak yanıt vermekle ilgilenen...
Paul Burkett, kendisinin “Marx ve Doğa” kitabı ile John Bellamy Foster’ın “Marx’ın Ekolojisi” kitabının, “toplum ve doğa arasındaki ilişkiler üzerine Marx’ın görüşlerinin anlaşılmasına kurucu katkıları”yla, bilim insanı-aktivistlerin “toplum-doğa ilişkilerini sınıf ilişkileri duruş noktasından ve insanlığın kurtuluşu ihtiyaçları açısından düşünen”...
Öz Bu makalede, Schmidt'in Marx'ta Doğa Kavramı (2014 ), Paul Burkett'in Marx ve Doğa (2015 ), Andreas Malm'ın Fosil Sermaye: Buhar Gücünün Yükselişi ve Küresel Isınmanın Kökeni (2016) ve Kenneth Fish'in Yaşayan Fabrikalar (2013) eserleri incelenmiştir. İlk iki kitabın yeni...
‘Sınır/Göç-Sanayi Karması’ Sığınmacıların Acılarından Kâr Devşiriyor 26 Eylül 2021 “Dünyanın karşı karşıya bulunduğu en ciddi yedi sorun nedir” diye sorulsa yanıtımız aşağı yukarı şöyle olurdu: (i) Eşitsizlik, adaletsizlik, nepotizm (ii) Faşizm, etnik ayrımcılık, kadın ezilmişliği, farklı kimliklere karşı nefret söylemi, dinin siyasallaşması...