Kendisi de Manchester Üniversitesi’nde bir coğrafyacı olan profesör Noel Castree, Routledge Politik Ekoloji El Kitabı’nın bir bölümü olarak yazdığı bu makalesinde eleştirel coğrafyacı Neil Smith’in Eşitsiz Gelişim kitabı üzerinden “doğanın üretimi” tezini ve bu tezin geliştiği tarihi politik ekoloji...
23 Haziran 2016 | Climate&Capitalism 6 Haziran 2016’da Climate&Capitalism’de John Bellamy Foster ile gerçekleştirilen bir söyleşi yayınlandı. Söyleşide Foster, ilk kez kendisine Jason W. Moore tarafından neredeyse on yıldan beridir yöneltilen eleştirilere ve “kartezyen düalizm” suçlamasına bir cevap verdi. Jason...
Türkçesi için tıklayın. Jason W. Moore Pick any headline from any week. One message rings clear: Humanity is causing climate change. Here’s The Washington Post, published just as I am completing this essay: “At least 85 percent of the world’s population has...
Kaynak Çeviren: Müge Ertürk FELAKET ZAMANLARINDA ÖRGÜTLENME VE ANTİ-EMPERYALİZM Geçiş, çağımızın bir meselesidir. Enerji geçişleri, teknolojik geçişler, yeşil geçişler, siyasi geçişler, adil geçişler... devrim. COVID-19 varyantları milyonları öldürürken, habitatlar ve türler yok olurken, evler yanarken veya savrulup süpürülürken, mahsuller yok olurken ve...
Bu yazı, Didem Bayındır’ın derlediği ve Eylül 2020’de Tellekt Yayınevi’nden çıkan Salgın: Tükeniş Çağında Dünyayı Yeniden Düşünmek kitabının yazı başlığıyla aynı isimli bölümünden alınmıştır. Bu yazıyı, Türkiye’de ve dünyada Covid-19 pandemisinin ortasında, ikinci dalgasının muhtemel arifesinde, bu kıranın şekil, hız...
8 Ekim 2016 | World-Ecology Network Doğa/Toplum düalizminin temel özellikleri arasında, neyin Toplumsal neyin Doğal olduğu arasına sert ve keskin çizgiler çizerek hakikat iddialarını sınırlama eğilimi yer alır.1 İşte size bir yarık: epistemik bir yarık.2 Özünde, iki ayrı epistemik alanın...
İklim krizi hepimizi etkileyen bir felaket, fakat suçun sorumluluğu eşit bir şekilde dağılmış değil. Kuzey Amerika’nın zengin ülkeleri, Avrupa, Japonya ve Avustralya, birikmiş küresel CO2 salımının %60’ına sebep olurken bununla karşılaştırıldığında gelişmekte olan en büyük ekonomiye sahip iki ülke,...
John Bellamy Foster ve Roberto Andrés Montly Review, 2022, Cilt 74, Sayı 04 (Eylül 2022) Çeviren: Nazlıcan Demir Roberto Andrés: Uzun zamandır entelektüel oluşumumda belirleyici olan bir kitap hakkında sizinle röportaj yapmak istiyordum: Marx'ın Ekolojisi. Bu kitap 2000 yılında İngilizce olarak yayınlandı...
“Anlamlı bir değişim sağlamak için, Alexandria Ocasio-Cortez tarafından önerilen karar geniş bir sosyal temele sahip ekolojik bir devrimin parçası olmalıdır.” Vaios Triantafyllou: Küreselleşmiş bir kapitalist ekonomi içinde iklimi krizi ile mücadelenin olanaklı olduğuna inanıyor musunuz? Ortak liberal anlatı, finansal teşviklerin...
Bu makale, Andreas Malm’ın ödüllü kitabı Fosil Sermaye: Buhar Enerjisinin Yükselişi ve Küresel Isınmanın Kökenleri'nden kısaltılarak hazırlanmıştır. Şu an en büyük umudumuz, akışa hemen geri dönmek. CO2 salımlarının sıfıra yaklaştırılması gerekiyor: Herhangi bir salım üretmeyen bazı enerji kaynakları Dünya'yı dokunulmamış...