KAPİTALİZM VE EKOLOJİK YIKIM: MÜCADELE YOLLARI VE ALTERNATİFLER

Kapitalizm ve Ekolojik Yıkım: Mücadele-Yolları-ve-Alternatifler

          Click here for the English version. Çalışmanın birinci bölümü için tıklayın. İktisadi Sorun – İktisadi Mücadele  İklim krizi, iktisadi bir sorundur. Ekolojik bakımdan üretim, enerji ve maddenin dönüşümüdür. Fizik yasalarına göre bu dönüşümde girdiler ve çıktılar (elde edilen...
Türkçesi için tıklayın. The first part of article is here. Translated by: Bircan Tamer, Helin Nur Güler, Onur Yılmaz Economic Question / Economic Struggle Climate crisis is an economic question. Ecologically speaking, production is the transformation of energy and material. According to laws of...
                     Click here for English version.  Çalışmanın ikinci bölümünü okumak için tıklayın. İklim değişikliği sorununun çözümü konusunda iki ana strateji var. İlkinde, kapitalist sistem içinde, nedenleri gidermek yerine “enerji dönüşümü”ne ve belirtileri...
                 Türkçesi için tıklayın. The second part of article is here. Translated by: Bircan Tamer, Helin Nur Güler, Onur Yılmaz Today we are faced with two main strategies for solving the problem of climate change....
                                   Click here for English version. Bu yazı ilk olarak şu akademik yayında yer aldı: Agrarian South: Journal of Political Economy 10(2) 371–390,    ...
  Türkçesi için tıklayın. This article firstly appeared in this academic publication: Agrarian South: Journal of Political Economy 10(2) 371–390, 2021 Introduction The Green New Deal (GND) (Markey, 2019; Ocasio-Cortez, 2019) is now something like a celestial object exerting a force on discourse and politics...