İklim adaleti hareketinin toplumsallaşmasına ihtiyacımız var.

0
482
Fotoğraf: Ina Fassbender / AFP

Sea Watch gemisinde gönüllü kaptan olarak görev alarak Afrika’dan Avrupa’ya ulaşmaya çalışan mültecileri Akdeniz’de boğularak ölmekten kurtarma faaliyetine katılan Carola Rackete, 2019’da İtalya’da limana mültecileri izinsiz çıkardığı için bir süre tutuklu kalmıştı. Tutukluğunun ardından ülkesi Almanya’ya dönen Carola burada adından ekoloji aktivisti olarak söz ettirmeyi sürdürüyor. Pek çok yerel direnişe katılan Carola, Momo ile birlikte Şubat ayında ekoloji, daha özelde de iklim hareketinde gördüğü eksiklikler üzerine yazmıştı. “Sadece haklı olmak değil, kazanmak da istiyoruz” diyerek hareketin içe kapanık yapısını aşması için Rojava’ya atıf yaparak, sabotaj taktiğini tartışarak tabandan örgütlenme faaliyetlerine odaklanmasını önermişti

Yazar : Von Carola Rackete und Momo – 24 Şubat 2023

“Aynı tas aynı hamam” anlayışını sorgulamanın zamanı geldi. İklim adaleti hareketi olarak toplumdan her zaman talep ettiğimiz bir şey bu, ancak soruyu kendimize de sormalıyız. Bu metin, varoluşsal zamanlarda değişimi yönetmek için yeni bir yöne ihtiyaç duyan bir hareketin bu “aynı tas aynı hamam” anlayışının eleştirel bir değerlendirmesidir.

“Büyümenin Sınırları” raporunun yayınlanmasının ardından 1992 Rio Konferansı, kapitalizm ile ekolojiyi birleştirmek amacıyla sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etme kararı aldı. Kısa bir süre sonra, dünya iklim konferansları ve bunların çevresinde her yıl düzenlenen karşı protestolar başladı. Başlangıçta, gerçek iklim koruma önlemlerinin yerel ve ulusal olarak uygulanması gerektiği genellikle ihmal edildi. Buna ek olarak, fosil yakıt lobisi konferanslara hakim oldu ve tamamen yetersiz sonuçların çerçevesini belirledi.

Kopenhag’daki felaket COP 2009’dan bir yıl sonra Rhineland’da ilk iklim kampı başladı. Kamp bir ağ oluşturma ve bir düşünce oluşumu olarak hizmet etti ve bugünkü hareketin temel taşını oluşturdu. Özellikle Hambach Ormanı için 2018’deki kitlesel protestolar ve Ende Gelände ittifakının yıllık eylem günleri, iklim adaleti talebinin somut meseleler aracılığıyla Alman solunun bilincine taşınmasına katkıda bulundu. Amaç, sivil toplumdan iklim krizinin boyutlarının hakkını verecek gerekli radikalizmi talep etmekti. Almanya’da şu ana kadar sadece olacakları tahmin edebildiğimiz bu kriz on yıllardır dünyadaki pek çok insanın varlığını tehdit ediyor. Almanya’daki iklim adaleti hareketinin başlangıcından bu yana, iklim krizinden etkilenenler, yani çoğunlukla küresel Güney’den gelenler, mücadelelerin kesişimselliğini gören bir hareket çağrısında bulunuyorlar. Bu, ırkçılık ve sömürgeciliğin sürekliliğini gösteren baskı biçimlerinin birbiriyle bağlantılarını anlayan ve bunları iklim krizinden sorumlu temel tahakküm ilişkileri olarak tanıyan ve bunlarla mücadele eden bir hareket olacaktır.

Küresel olarak aktif iklim hareketleri Fridays For Future ve Extinction Rebellion’ın ortaya çıkışı 2019’u iklim protestolarının yılı haline getirdi ve iklim meselesini güncel siyasetin merkezine taşıdı. Hambach Ormanı veya daha yakın zamanda Lützerath etrafındaki otonom hareketlerin aksine, Fridays For Future gibi hareket grupları müzakereye hazır bir yol izledi. Hareket içindeki söylemin cazibe ve müzakere siyasetine doğru kayması ve partilerle kucaklaşma rotasına girmesi, militan momentumun azalmasına ve reelpolitiğin yayılmasına yol açıyor. Şu anda, Son Nesil Ayaklanması (Letzte Generation) radikal bir kanat olarak hareket tartışmalarında safları ayrıştırıyor. Ancak bu radikalizm biçimi yeterli değildir.

Ekolojik sınıf mücadelesine ihtiyacımız var

İklim krizi, toplumsal adaletsizliğin ve güç ilişkilerindeki büyük küresel farklılıkların bir sonucudur. Dünyadaki herkes fosil enerji kullanımı konusunda eşit söz hakkına sahip olabilseydi, muhtemelen öncelikle küresel Güney’deki insanların varlığını tehdit eden bir iklim krizinin içinde olmazdık. Hareketimizin Paris’te 1.5 derece sınırına yönelik talebi iklim adaletine yönelik bir adım değildir. Zira küresel Güney’deki pek çok ülke on yıllardır ve Paris’ten çok daha önce 1 derece sınırı için çağrıda bulunuyordu. “1.5 derece sınırı” terimi, birçok insan için uzun süredir varoluşsal olan iklim krizi sorununu soyutlaştırmakta ve doğa bilimleri ve iklim modelleri tarafından yönlendirilen teknik bir tartışmaya yol açmaktadır. Bu terim ayrıca iklim krizini nasıl kontrol altına alabileceğimizi de belirsizleştiriyor: Ancak köklü bir toplumsal değişim yoluyla, tüm insanları çeşitlilikleri içinde dikkate alan ve soruna neden olan şirketlerin, ulus devletlerin ve milyarderlerin çıkarlarına karşı çıkan çözümler yaratmak için birlikte çalışabiliriz. Bir iklim adaleti hareketi olarak karşı toplumsal güç inşa etmemiz ve bunun için de adalet boyutunu küresel Kuzey’de daha fazla insan için somut hale getirmemiz gerekiyor.

Peki nasıl ilerleyeceğiz?

İklim mitinglerinde “sistem değişimi” ve “iklim adaleti” gibi boş ifadelerden uzaklaşıp protestolara, orman işgallerine ve tüm nüfusu örgütlemeye yönelmeliyiz. İklim adaleti çağrısı pratik girişimlerle somut hale getirilmeli ve hem küresel hem de yerel koşullar dikkate alınmalıdır. Buna göre, Avrupa’da ve dünya genelinde iklim adaleti aynı zamanda toplumsal adaletsizliğin ve sınıf farklılıklarının azaltılması ve iklim krizi için tüketim ve sorumluluk konusunda da önemli farklılıklar olduğunun açıkça ortaya konması anlamına gelmektedir.

Toplumsal adalet talep etmek en temelde gereklidir. Ancak şu anda, Rusya’nın Ukrayna’yı ikinci kez işgali sırasında, hareket artan yaşam maliyetlerinden en çok zarar gören yoksul insanlarla daha da karşı karşıya gelme tehlikesiyle karşı karşıya. Hareket çok uzun zamandır iklim eyleminin küresel Kuzey’de toplumsal adaleti nasıl geliştireceğini göstermekte ve uygulamakta başarısız oldu. Ancak şimdi, en geç zamanda, hem sosyal hem de ekolojik çözümleri görünür kılmak zorunludur. Bu şansı kaçırırsak – Avrupa’da halihazırda yayılmakta olan sağcı bir gericilikle – iklimi koruma şansımızı da kaybedebiliriz.

Manastırlara kapanmayın – taban çalışması yapın

Hareket içinde, meselenin sadece zaten siyasallaşmış olanların girebileceği güzel bir siyasi manastır inşa etmekle ilgili olmadığını açıkça ortaya koymalıyız. Toplumdan tamamen çekilip kapalı bir paralel toplum haline gelirsek ve zaten dönüşmüş olanları daha da fazla siyasallaştırmaya odaklanırsak toplumsal değişimi başaramayız. Sivil toplumla ilişki kurmak kesinlikle zor olabilir, ancak bu ittifak çalışmasının önemli bir parçasıdır ve kazanmak için gereklidir. Evet, sadece haklı olmak değil, kazanmak istiyoruz ve buna ihtiyacımız var. Bu örgütlenmeyi, kapitalizm altındaki gerçekliği baskıcı bulan herkesle birlikte özgürleşmiş bir iklim adaleti dünyası için hayal edebiliriz.

İklim adaleti hareketi, Suriye’nin kuzeydoğusundaki devrime (Rojava) dayanışma için sürekli atıfta bulunuyor, ancak bu devrimin başarıyla ortaya koyduğu şeyi uygulamak istemiyor: her sokaktaki her bir aileyle tekrar tekrar diyalog kurarak hepsiyle birlikte kolektif olarak örgütlenmek. İklim adaleti hareketinin yapabileceği en radikal şey toplumda taban çalışmasıdır.

Proleter-güvencesiz insanları unutursak ya da yaşam tarzımıza uymadıkları için onları proaktif olarak politikalarımızdan dışlarsak, hiçbir yere varamayız. Örneğin: Berlin’in en işlek ve dolayısıyla en kirli caddeleri güvencesiz mahallelerden geçerken parlamento bölgesindeki araba gürültüsünü protesto etmenin bir faydası yoktur. Eylemlerimiz çoğu zaman sadece güçlülere yönelik ve medyadaki imajları hedef alıyor. Ancak sorundan en çok etkilenen insanlar ne dikkate alınır ne de örgütlenmemize dahil edilirse, o zaman ciddi bir karşı güç oluşturamayız. Buna karşılık, otomotiv yan sanayi işçileri ya da toplu taşıma çalışanlarıyla birlikte sosyal açıdan adil bir dönüşüm için çalışmak isteyen grupların olumlu örnekleri de var.

Hangi radikalliğe ihtiyacımız var?

Giderek ilerleyen iklim felaketi karşısında, daha radikal eylem biçimlerine yönelik çağrıların giderek daha yüksek sesle dile getirilmesi anlaşılabilir bir durumdur, zira talep ve müzakere politikaları başarısız olmuştur. 80’lerde barış hareketinde zaten uygulandığı gibi, hareket giderek sabotajı tartışıyor. Letzte Generation, medyanın ilgisini çekmek için “mala zarar verme” yöntemini başarıyla kullanıyor ve saflaştırıcı eylemlerle kendisini radikal bir kanat konumuna yerleştiriyor. Ancak sabotaj tartışması bazen sihirli bir ilaçmış gibi yürütülse de aslında temel bir noktayı gözden kaçırıyor: giderek daha az sayıda insanın daha büyük riskler aldığı taktiklerin tırmanması çözümün sadece bir parçası. Toplumsal değişimi ancak çok sayıda kişi aracılığıyla, toplumu örgütleyerek ve çeşitli katılım biçimleriyle yaratabiliriz. Eylemlerin kutuplaşmaya yol açması hoş karşılanmakla birlikte, genel olarak bir hareket olarak toplumla bağımızı kaybetmemeye dikkat etmeliyiz. Zira geniş bir mutabakat ve sivil toplum radikalizmi olmadan güç ilişkilerinde bir değişim yaratmak mümkün olmayacaktır. Bu çeşitliliği sağlamak için biz iklim aktivistleri, daha az aktif insanlara karşı önyargılarımızı ve diğer toplumsal sorunları hükümsüz ve geçersiz ilan eden misyoner gayretimizi bir kenara bırakmalıyız. Başkalarıyla saygılı bir düzeyde konuşmalı ve bu konudaki fikirlerimiz birbirinden uzak olsa bile, temelde tüm insanların toplumsal iyileştirmelerin bir parçası olmak istediğine dair bir anlayış geliştirmeliyiz. İklim suçlularını açıkça adlandırmak ve güçlerine saldırmak doğrudur, ancak konuşma ve katılım için toplumun çoğunluğuna ulaşmaya ve ortak endişeleri aramaya devam etmeliyiz.

Halihazırda başkalarından çok şey öğrenebiliriz: örneğin Los Angeles’taki lgbtqi topluluğunun derinlemesine tarama stratejisinden, İskoçya’daki STK’lar ve petrol platformu işçileri arasındaki işbirliğinden veya Birleşik Krallık’taki Larger Us projesinden. Almanya’nın en büyük fosil yakıt şirketleri olan RWE ve Wintershall’ın kamulaştırılması, kiraların sınırlandırılması ve Deutsche Wohnen’ın kamulaştırılması, ücretsiz toplu taşıma talep edilmesi ve böylece biletsiz araç kullanımının imkansız hale getirilmesi, haftalık çalışma saatlerinin azaltılması, ücretsiz çocuk bakımı ve Almanya’da yaşayan herkes için gazete ve demokratik katılım olanakları talep edilmesi için kampanya yürütebiliriz. Ya da Chico Mendes’in sözleriyle: Sınıf savaşı olmadan çevrecilik sadece bahçeciliktir!

Kaynak: https://lowerclassmag.com/2023/02/24/wir-brauchen-die-vergesellschaftung-der-klimagerechtigkeitsbewegung/