Oslo Tropikal Orman Forumu (Oslo, 2022) Çerçevesinde Amazon Havzasının Yerli Örgütlerinin Açıklaması

0
430
Amazon Yerli Halkları

Çeviri: Helin Nur Güler

OSLO TROPİKAL ORMAN FORUMU 2022 çerçevesinde, Amazon Yerli Halkları, iklim değişikliği ile mücadelede şunları göz önünde bulunduruyor:

  • Biz yerli halkların, çeşitli iklim eylemi stratejilerinin tasarımına katkıda bulunmak için net önerileri var. Çünkü tarih boyunca ormanların korunması için en etkili çözümün bölgesel yönetimimiz olduğunu ve önerilerimizin etkili olduğunu bilimsel olarak gösterdik.
  • İklim değişikliği ile mücadelede biz yerli halklar, koruma stratejimizin ve ormanların sürdürülebilir yönetiminin sonuçlarında ve maliyetlerinde etkili olduğunu somut gerçeklerle ortaya koyduk.
  • TAM VE ETKİN KATILIM ve GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE tam uyum çerçevesinde yerel ve ulusal hükümetlerin çabalarını tamamlayan kendi inisiyatiflerimizi uygulamak için, kurumlarımızla birlikte iklim eylemi için somut öneriler üzerinde çalışıyoruz.

İklim değişikliğine karşı mücadelede ve tropik ormanların korunmasında hükümetleri, uluslararası işbirliğini, şirketleri ve sivil toplum kuruluşlarını, politika ve eylemlerin İNŞA VE UYGULAMA süreci boyunca tam ve etkin katılımımızı garanti ederek Yerli Halkları YARARLANICI DEĞİL ORTAKLAR olarak görmeye çağırıyoruz.

Bunun sağlanabilmesi için aşağıdakiler gereklidir:

  • İklim değişikliğine karşı mücadele, ormanların korunması ve yerli halkların eksiksiz yaşamı, yalnızca GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ile uyumluluğa değil, aynı zamanda yerli halkların danışma hakkı ve önceden bilgilendirilmiş, özgür rıza gibi temel haklarına saygıya da odaklanmalıdır.
  • Teknik katkılarımızla, dünya görüşümüzle, deneyimlerimizle ve Amazon Yerlileri REDD+, Tam Yaşam İçin Bütünsel Koruma (Holistic Conservation for Full Life) ve diğerleri gibi iklim eylemi için devam eden tekliflerimizle, Amazon ülkelerinin (Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkılar- NDC) katkılarını kanıtlayarak katılalım.
  • KORUMA FAYDALARININ DAĞITIMI VE İKLİM FİNANSMANLARINA ERİŞİM, yerli halkların çalışmalarıyla Amazon ormanlarının çevre hizmetlerinin korunmasının maliyetlerini küresel topluma sübvanse etmesi ve bu amaç için taahhüt edilen iklim kaynaklarının yalnızca çok küçük bir kısmını alması nedeniyle iyileştirilmiştir. Bu yardımların dağıtımı, yerel örgütler tarafından önerilen yönergelere uygun olmalı ve ormansızlaşmaya karşı mücadelede ve Yerli Toplulukların tam bir yaşam arayışında topluluk gözetiminin iyileştirilmesi, yerel ekonomi, yerli yönetişimin güçlendirilmesi ve atalardan kalma bilginin kurtarılması gibi doğrudan eylemlere tahsis edilmelidir.
  • ETKİN KOŞULLAR, ORGANİZASYONLARDA VE YERLİ TOPLULUKLARDA kültürlerarası bir yaklaşımla eğitim, yeterli kamu politikaları ve TAM VE ETKİN KATILIMA izin veren ve ata topraklarının KORUNMASININ FAYDALARININ adil dağılımını teşvik eden önerilerimizin tanınması ile oluşturulur. Yerli halklar yalnızca ormansızlaşma ve bozulmanın azaltılmasında değil, aynı zamanda tarih boyunca koruduğumuz ve sürdürülebilir bir şekilde yönettiğimiz büyük miktarda orman ve düşük ormansızlaşmaya sahip alanlar olan sözde HFLD (yüksek orman örtüsü alanı, düşük ormansızlaşma) bölgelerinin stokunda da bulunmaktadır.

Ortak olmak, tam ve etkin katılıma ve imkan sağlayan koşullara sahip olmak, faydaların adil dağılımını ve finansal kaynaklara erişimi garanti etmek ve iklim değişikliğine karşı mücadelede etkin çözümler olarak yerli bölgelerin katkısının tanınması anlamına gelir. Ancak bunların hiçbiri mümkün değildir. Eğer temel yerli hakları ihlal edilmeye devam ederse, bu nedenle, yerli toprak savunucularının devletler ve sömürücü sektörler tarafından zulme, kriminalize edilmesine ve öldürülmesine son verilmesini TALEP EDİYORUZ.

Bugün, tropik ormanlarımızın korunmasına yönelik uluslararası günün ruhuyla, tekliflerimizin ve ilerlemelerimizin bütünleştirileceğini umuyor ve bir sonraki FORUM’un yerli halklar için özel bir alan ve organizasyona katkıda bulunma olasılığını içermesini ve iklim değişikliğiyle mücadelede kendi stratejilerimiz çerçevesinde katkılarımızı görünür kılmak için etkinliğin geliştirilmesini talep ediyoruz.

Son bir not olarak, bu ağın bir parçası olduğumuz için minnettarlığımızı ifade ediyor ve ORTAKLARIMIZI da haklarımıza saygı ve güvence çerçevesinde bu yaşam mücadelesini sürdürmeye davet ediyoruz.

Amazon’umuz geri dönüşü olmayan bir noktada ve 2025’ten fazla olmayan bir süre içerisinde korumasını %80’e çıkarmak görevimiz ve bunun için, yaşayan bir Amazon için, güvenli bir insanlık için herkesin yardımına ihtiyacımız var.

 

Tuntiak Katan                               Jorge Perez                          Harol Rincon Ipuchima

COICA Koordinatör Yardımcısı        AIDESEP Başkanı                   COICA İklim Değişikliği Koordinatörü