Polen Ekoloji Kolektifi Genel Meclis Toplantısını Yaptı

0
301

Polen Ekoloji Kolektifi Genel Meclisi, 8-9 Temmuz tarihlerinde İstanbul’da toplandı. Kolektifin denetim, karar alma ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirildiği Meclis toplantısına İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir ve Denizli’den Polen üyeleri gelirken,  yurtdışından ve Adana’dan da online olarak katılım oldu.

Meclis, toplantıya 2023 yılı 6 aylık Faaliyet Raporu’nu değerlendirerek başladı. Siyasal durum ve ekoloji hareketinin gidişatına dair tartışmalarla devam edildi. Önümüzdeki dönemin siyasal, ekolojik ve kadın perspektiflerinde sorunların ağırlaşacağı bir dönem olacağına dikkat çekildi. Türkiye’de ekoloji hareketinde örgütlenme düzeyinin ve ekolojik bilincin yaşanan yıkımın boyutlarıyla oranla yetersiz olduğu tespit edildi. İktidarın “biz kazandık” söylemi üzerinden siyasal güç ve meşruluk ürettiği, neredeyse bütün yandaşlarına maden şirketleri kurdurduğu koşullarda toplumsal muhalefetin de hızla toparlanması gerektiği vurgulandı. Polen’in kendi örgütlülüğünü güçlendirme ve ekoloji hareketini güçlendirme yönünde sorumluluk taşıdığı, atılacak her adımın ekoloji mücadelesinin geliştirilmesi anlamında olduğu kadar toplumsal muhalefetin gelişmesi anlamında da önemli olduğu ifade edildi.

Polen Ekoloji Çalışmaları Enstitüsü Derneği’nin kurulmasına ilişkin çalışmalar, Meclis’in önemli gündemlerinden biriydi. Bir önceki Meclis toplantısının ardından geçen sürede yapılanlar gözden geçirildi. Hazırlanan Dernek Tüzüğü onaylanarak, Ekoloji Enstitüsü Danışma Kurulu ile paylaşılmasına karar verildi. Polen Ekoloji Enstitüsü Derneği kurucular ve geçici yönetim kurulunda görev alacaklar Meclis tarafından belirlendi. Polen Ekoloji Enstitüsü’nün kuruluşu için resmi başvuru sürecinin başlatılması kararlaştırıldı.

Marksist ekoloji alanındaki bilgi üretimini daha sistemli hale getirebilme, ekolojik yıkıma karşı başlatılan hukuki süreçlerde yer alabilme ve örgütlü ekoloji mücadelesini yaygınlaştırabilme gibi amaçlar doğrultusunda kurulacak olan Ekoloji Enstitüsü’nün yapısı ve işleyişine yönelik kararlar üzerine, kuruluş sürecinde danışma kurulunun da dahil olduğu toplantılarla detaylı şekilde çalışılmasına karar verildi.

Meclis toplantısında ayrıca, Polen’in yerel ekoloji direnişleri ile nasıl ilişkilenebileceği ve bu mücadelelere nasıl destekçi olunabileceği hakkında görüşüldü. Deprem gündemi ve deprem bölgelerindeki çalışmalar değerlendirildi. Bir ekoloji örgütü olarak Polen’in neler yaptığı, hangi noktalarda eksik kaldığı ve ilerleyen dönemde neler yapılabileceği tartışıldı.

İkinci gün, Emekoloji alanındaki çalışmalar gündeme alındı. Polen’in Enternasyonal çalışmaları hakkında planlamalar yapıldı.

Polen’in çağrıcısı olduğu Yeryüzü Sosyal Konferansı’nın organizasyon süreci, konferansın yapısı ve konferanstan beklentiler üzerine konuşuldu. Pakistan’da gerçekleşecek konferansta, “proleter iklim enternasyonalizmi”nin tartışılacağı bir oturumun Polen tarafından düzenlenmesine karar verildi. Ayrıca, altıncısı yaklaşmakta olan Ekososyalistler Buluşması’nda Polen’in temsil edilmesine karar verilirken, 6-8 Ekim’de düzenlenmesi planlanan Küresel İklim İşleri Konferansı’nda “adil geçiş eleştirisi, ekoloji hareketi ile işçi hareketinin kesişim alanları, emekoloji çalışmaları” kapsamında sunum yapmak üzere çalışılması sonucuna varıldı.

Polen Ekoloji’nin Çeviri, Medya, İklim Politikaları, Hayvan Özgürlüğü, Dergi çalışma gruplarının devamına ve önümüzdeki dönemde bu çalışma gruplarının faaliyetlerinin daha da geliştirilmesine karar verildi. Bunların yanında ayrıca, Emekoloji, Hukuk ve ÇED izleme, Gıda Egemenliği ve Enternasyonel Çalışma gruplarının oluşturulması kararlaştırıldı.

Buna göre, Polen bünyesinde daha önce kurulan ancak, ortaklaşılan sendikalar, meslek örgütleri, ekoloji hareketinden kişi ve kurumlarla beraber çalışma yürütmek için İzmir ve Bursa’da kurulan ortak gruplara eklenen Emekoloji Çalışma Grubu, Polen’in iç çalışma gruplarından biri olarak yeniden kurulacak. Kolektifin Emekoloji Çalışma Grubu ile alandaki çalışmalara katkı sağlaması hedeflenirken, İzmir ve Bursa’daki Polen üyelerinin kendi yerellerindeki emekoloji gruplarında faaliyetleri de sürecek.

Özellikle deprem sürecinde 126. Kararname ile ayyuka çıkan (ekolojik) yıkım sürecinde (modern) hukukun tam da varlık amacına uygun olarak araçsallaştırıldığı tespitinden yola çıkılarak; gerek hukuk dinamiğinin ekoloji mücadelesinde aleyhe ve lehe olarak nasıl ele alınacağı, gerekse bu alanda sürdürülecek mücadelenin teori ve pratiğine yönelik çalışma yapılması için alınan kararla Polen Ekoloji Hukuk ve ÇED İzleme Çalışma grubu aktifleştirilecek.

Gıda Egemenliği Çalışma Grubu, kapitalist endüstriyel tarıma karşı ekolojik gıda ve tarım politikalarını savunmak; gıda egemenliğine ilişkin bilgi üretmek ve yaygınlaştırmak; bu alanda sürdürülen kolektif faaliyetler ve örgütlenmelerle ilişki geliştirmek üzere çalışmalar gerçekleştirecek.

Polen Ekoloji’nin Enternasyonal Çalışma grubu ise, uluslararası alanda ekoloji hareketlerini yakından izleyerek, ortaklık kurulan örgütlerle iletişim; yer alınan uluslararası konferans, eylem vb. çalışmalarla ilgili süreçlerin takibi vb. konularda görev alacak.

Polen Genel Meclis’i programında yer alan gündemleri tamamlamasının ardından, Amaç ve İlkeler gereğince, 6 aylık yeni dönemde görev alacak Koordinasyon üyelerini belirleyerek toplantısını noktaladı.