MAAP #178: AMAZON BOYUNCA ALTIN MADENCİLİĞİNDE ORMANSIZLAŞMA

0
141
amazonlarda altın madenciliği
Görsel: Imago Photo | Adobe Stock.

Çeviri: Bircan Babel

PERU, BREZİLYA, KOLOMBİYA, EKVADOR, BOLİVYA, HARİTALAR, ALTIN MADENCİLİĞİ

Altın Madenciliği, Amazon’daki en büyük ormansızlaşma faktörlerinden biridir.

Tipik olarak tarımsal ormansızlaştırma ölçeğinde olmasa da, altın madenciliği korunan alanlar ve yerli bölgeler gibi kritik alanları ciddi şekilde etkileme potansiyeline sahiptir.

Temel harita. Amazon genelinde ormansızlaşma sıcak noktalarının madenciliği. AJ harfleri aşağıdaki vaka çalışmalarının yerlerini gösterir.

Buna bağlı olarak, altın madenciliği genellikle uzak bölgeleri hedef alarak, büyük ölçüde bozulmamış ve karbon bakımından zengin birincil ormanları etkiler.

Burada, ilk kez, tüm Amazon biyomundaki büyük altın madenciliği ormansızlaşma sıcak noktalarına geniş çaplı bir genel bakış sunuyoruz.

Altın madenciliğinin Amazon’un neredeyse dokuz ülkesinde aktif olarak ormansızlaşmaya neden olduğunu tespit ettik. (bknz: Temel Harita).

Bu raporda, en ciddi aktif altın madenciliği cephelerinin vaka çalışmalarını içeren 5 ülkeye odaklanıyoruz: Peru, Brezilya, Venezüella, Ekvador ve Bolivya.

Çoğu durumda, korunan alanlarda ve yerel bölgelerde meydana geldiği düşünülürse, bu madencilik muhtemelen yasa dışıdır.

Birincil ormanların ormansızlaşmasına neden olan madencilik faaliyetlerine odaklandığımızı unutmayın. Kuzey Peru ve Güney Kolombiya gibi nehirlerde meydana gelen ve bu raporda yer almayan ek kritik altın madenciliği alanları vardır.

Aşağıda, Amazon vaka çalışmalarının bir dizi yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsünü gösteriyoruz. Her örnek, son zamanlarda altın madenciliğindeki  ormansızlaşmayı vurgulamaktadır; 2020(sol panel) 2022 (sağ panel) ile karşılaştırmasıdır.

Yüksek Çözünürlüklü Vaka Çalışmaları

Peru Amazonu

Güney Peru (özellikle Madre de Dios bölgesi), binlerce hektar birincil ormanı yok ederek Amazon’daki altın madenciliği ormansızlaşmasının en ciddi ve simgesel örneklerinden biridir (bkz. MAAP #154 ) . Aktif madencilik cepheleri, son 20+ yılda önemli ölçüde gelişti. Son zamanlarda, altın madenciliği Mangote ve Pariamanu gibi bölgeleri etkiledi.

A. Mangot

B. Pariamanu

Pariamanu

Brezilya Amazon

Uçsuz Bucaksız Brezilya Amazonu’nda, yasadışı altın madenciliği ormansızlaşması, en önemlisi: Munduruku (Pará eyaleti), Kayapó (Pará) ve Yanomami (Roraima) olmak üzere birçok yerli bölgede en şiddetlidir.

C. Munduruku Yerli Bölgesi

D. Kayapó Yerli Bölgesi

E. Yanomami Yerli Bölgesi

Venezüella Amazonu

Madencilik, Venezüella Amazonu’ndaki en büyük ormansızlaşma faktörlerinden biridir (MAAP #155). Bu madencilik etkisi, belirlenmiş Orinoco Madencilik Arkı’nda, aynı zamanda Caura, Canaima ve Yapacana Milli Parkları gibi kilit koruma alanlarında da meydana geliyor.

F. Canaima Ulusal Parkı

G. Yapacana Milli Parkı

amazon ormanları

Ekvador Amazonu

Ekvador Amazonu’nda son yıllarda yoğunlaşıyor gibi görünen çok sayıda madencilik ormansızlaşma sıcak noktasını belgelemekteyiz. İki önemli örnek Punino Nehri boyunca (Napo ve Orellana eyaletleri) ve daha güneyde Podocarpus Milli Parkı’ndadır.

H. Punino Nehri

İ. Podocarpus Ulusal Parkı

Bolivya Amazonu

En yeni altın madenciliği ormansızlaşma noktalarından biri, Madidi Milli Parkı’ndaki Tuichi Nehri boyuncadır.

J. Madidi Ulusal Parkı

Metodoloji

Madencilik ormansızlaşma sıcak noktaları, MAAP’ın devam eden izleme çabalarına dayanarak belirlendi ve Amazon Mining Watch tarafından desteklendi. (https://amazonminingwatch.org/en#3.9/-5/-70)

Teşekkür

Bu rapor hakkındaki faydalı yorumları için A. Folhadella, S. Novoa, D. Larrea, C. De Ugarte ve M. Teran’a ve Kuzey Peru’daki maden sahalarına ilişlin veriler için Conservación Amazónica – ACCA’ya teşekkür ederiz.

 

Bu çalışma Norad (Norveç Kalkınma İşbirliği Ajansı) ve ICFC (Kanada Uluslararası Koruma Fonu) tarafından desteklenmiştir.

Alıntı

Finer M, Ariñez A, Mamani N (2023) Amazon BoyuncaMadencilik Ormansızlaşması. MAAP: 178.