19 Mart 2021 Salgın koşullarının sokağı daralttığı koşulların ardından özgüvenini yeniden toparlayan toplumsal hareketler yönünü tekrar sokağa döndü. 25 Eylül'de 6. küresel iklim grevi günü başlayan Kazma Bırak kampanyası bileşenleri Yunanistan, Kıbrıs ve Türkiye'de bulundukları kentlerde yine iklim grevi eylemleri...
Bu yazı, Didem Bayındır’ın derlediği ve Eylül 2020’de Tellekt Yayınevi’nden çıkan Salgın: Tükeniş Çağında Dünyayı Yeniden Düşünmek kitabının yazı başlığıyla aynı isimli bölümünden alınmıştır. Bu yazıyı, Türkiye’de ve dünyada Covid-19 pandemisinin ortasında, ikinci dalgasının muhtemel arifesinde, bu kıranın şekil, hız...
Bu yazı, özellikle son yıllarda tüm dünya gündeminin başında yer alan iklim krizinin, tek başına bir iklim değişikliği ve/veya ekolojik tahribat sorunu ile ilişkilendirilerek ele alınamayacağını; meselenin tam da neoliberal küresel kapitalizme dayanan mevcut sistemin, kendi faydalarına doğru bükerek...
Polen Ekoloji Kolektifi olarak 2020'de, tam da salgının Türkiye'de yayıldığının resmi olarak açıklandığı Mart ayınının ardından aylık olarak hazırlamaya başladığımız "Aylık Ekoloji Haberleri Bülteni" bize Türkiye'de kapitalizmin içinde bulunduğu krizi aşmada doğanın üzerindeki baskının artırılmasının faşizmin emek rejimini giderek...
Yeşil Yeni Düzen yaklaşımları, güncelliğini bir süredir koruyan bir tartışma başlattı. Giderek derinleşen iklim krizini, işsizlik gibi ekonomik sorunlara da çare bularak çözme vaadi, onu bir çekim merkezine dönüştürmüş durumda. Britanya’da Corbyn liderken İşçi Partisi, ABD’de Demokrat Parti başkan...
1) Kriz, krize karşı örgütlenme 2008’de başlayan krizin önce ABD, Avrupa ve sonra da “yükselen piyasalarda” sürmesi, piyasalara pompalanan milyarlarca dolara rağmen durgunluğun sürekli hale gelmesi tabii ki en kırılgan ekonomik göstergelere sahip Türkiye’yi de etkisi altına aldı. Covid-19 salgınına...
Geçtiğimiz hafta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın açıkladığı iklim sonuç bildirgesinde de geçen gündemlerden biri olan mecliste “İklim Kanunu” ve iklim krizine dair atılacak adımlar üzerine görüşmeler 25 Şubat’ta başladı. Bakanlığın hiçbir somut veriye, politikaya, atılan adıma dayanmayan iyi niyet...
Glasgow Anlaşması'nın Türkçe çevirisini ve yazdığımız kısa sunuşu sizlerle paylaşıyoruz. - 25 Şubat 2021 23 Şubat 2021'de Güney Sudan'ın da meclisinde onaylamasıyla Paris Anlaşması'nı imzalamış ama onaylamamış ülke sayısı dünyada 6'ya indi ve Türkiye kalan bu son 6 ülkeden biri....
Covid-19 pandemisiyle birlikte tek kullanımlık kişisel koruyucu hijyen ekipmanlarının kullanımı büyük bir artış gösterdi. Ancak, ekipmanların ortak özelliklerinden olan içeriğindeki plastik birçok sorunu da beraberinde getirdi. Bilindiği üzere plastiğin hammaddesi moleküler yapısındaki omurgasını karbonun oluşturduğu fosil yakıtlardır, ki gerek...
Yaşam için Yasa İnisiyatifi'nin uluslararası mevzuatlara dayanarak tanımladığı gibi mal veya kaynak değil, doğuştan gelen haklara sahip, duyguları olan ve hissedebilen canlılar olan hayvanların haklarının savunulmasını aynı ekosistemin paydaşları olarak bir sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu canlıların sahipli/sahipsiz tanımlamasına bakılmaksızın,...