Yazar: Bilge Cansu Saltık

Doğamızı ve yaşam hakkımızı sistematik bir biçimde gasp eden kapitalist sermaye ve faşist rant açlığına karşı, Sandras’ta, Akbelen’de, Deştin’de, Muğla bölgesi ve ülke genelinde canlı bir ekosistem, su kaynakları, orman alanları; bozulmaz bir bütün olan doğanın tümü için çevre örgütleri ve tüm duyarlı halk olarak yaşam mücadelemize devam ediyoruz. Köylünün kendi toprağından ve üretim yollarından koparılması, kapitalist çarka mahkum edilmesi tamamen ideolojik bir baskı ve köleleştirme politikasıdır. Doğaya karşı yapılan tüm saldırılar, doğanın metalaştırılarak insani faaliyetlerden koparılması, devletin korumakla yükümlü olduğu orman arazilerinde yangınlar ve bu arazilerin özel şirketlere tahsis edilmesi tüm bunların sonucu olarak halkın proleterleştirilmesi ile emeğin talanı,…

Devamını Oku