Yazar: Razmig  Keucheyan 

Hükümetlerin felaket için yaptıkları harcamalar kamu bütçelerini riske atarak görülmemiş düzeylere ulaştı. İddia edilebilir ki 60’lı ve 70’li yılların devrimci hareketinin yaptığı en önemli hata kapitalizmin esnekliğini gözden kaçırmak oldu. Sıklıkla ifade edildiği biçimiyle felaketçilik fikri, yani sistemin kendi iç çelişkilerinin baskısı altında harap olacağı, burjuvazinin kendi “mezar kazıcılarını” ürettiği (Marx ve Engels’in Komünist Manifesto’da ortaya koduğu şekliyle) fikri o dönemde çürütülmüş görünüyordu. 70’lerin ilk yarısında kâr oranları düşme belirtileri gösterince ikinci dünya savaşından sonra uygulamaya konulan yeniden dağıtım politikaları sona erdirildi ve neoliberal devrim başlatıldı. Kapitalizmin bu esnekliğinin egemen sınıfların özellikle akıllı veya uzak görüşlü olmalarıyla çok az ilgisi…

Devamını Oku