Yeryüzüne yönelik şiddetin kapsamı ve yoğunluğu insan toplumlarını ve diğer türleri, bir bütün olarak ekosistemleri çöküşün eşiğine getirdi. Fosil yakıtlara bağımlılık gibi en bariz biçimleriyle doğanın yağmalanmasını teşvik eden kapitalist sistem, kendi burjuva hukukunda bu yağmayı meşrulaştırmak için doğal...
Pandemi kapitalizmin varoluş krizine yeni bir boyut kazandırdı. Toplumsal üretimden siyasal yönetim biçimi ve gündelik yaşama, toplumsal yaşamı bir bütün olarak etkisi altına aldı, almayı sürdürüyor. Pandemi sürdükçe bundan kaçınmak mümkün değil. Kapitalizm varoluş krizinde çırpındıkça, bu tür sonuçlarla...
                           Yazıyı pdf formatında okumak için tıklayınız:       Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine 'Sessiz' Tartışmalar Her fırsatta söylüyorum: “- Ormancılık yalnızca ekolojik, yönetsel, teknik boyutları olan bir etkinlik alanı...

Ekolojinin Elkitabı

Jineps Gazetesi internet sitesinden alınmıştır.   Bu köşenin adı “Kıyametten havadisler” ama bugün mevzubahis kıyametten bizi kurtaracak ekolojik mücadelenin elkitabı sayılabilecek bir kitabı haber vermek istiyorum size. Yazının sonunda da yazarla kitap üzerine yaptığımız söyleşinin linkini paylaşacağım. Prof. Dr. Aykut Çoban...
Geçtiğimiz günlerde Hollanda’nın en büyük savaş karşıtı sivil toplum örgütü PAX, Kuzeydoğu Suriye’yi konu olan çok çarpıcı bir çevresel etki raporu hazırladı. Kuzeydoğu Suriye, on yıl önce çıkan iç savaştan bu yana ciddi çevresel problemlerle yüzleşiyor. Fakat savaşın çevresel etkileri,...
Geçtiğimiz hafta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın açıkladığı iklim sonuç bildirgesinde de geçen gündemlerden biri olan mecliste “İklim Kanunu” ve iklim krizine dair atılacak adımlar üzerine görüşmeler 25 Şubat’ta başladı. Bakanlığın hiçbir somut veriye, politikaya, atılan adıma dayanmayan iyi niyet...
2 Kasım 2020 İklim adaleti aktivizminin son on yılı, küresel çevre politikasını aşağıdan yukarıya yeniden icat ederken (yeniden tasarlarken), kapitalizmin yarattığı küresel ekolojik yıkımı durdurmada yeterli olmadı. Bu yaklaşımın başarılarından ve başarısızlıklarından ne öğrenebiliriz? İklim Değişikliği ve Toprak Ana Hakları Dünya...
Emperyalist Savaşlar ve Sömürgecilik Ekosistemi Yok Ediyor 12 Eylül 2021 11 Eylül 2001 tarihinde ABD’de İkiz Kulelere yapılan terör saldırılarının ardından 20 yıl, Türkiye’de yapılan 12 Eylül Askeri Darbesinin ardından ise 41 yıl geçti. Bu saldırılar ve darbeler dünyanın birçok ülkesinde...
Küresel kapitalizmin gezegende yarattığı tahribat hızlanıyor. Dünya kaynaklarının yağmalanmaya devam etmesi, kirliliğin giderek artması, "doğal afetlerin" ve kimyasal, jeo-fiziksel ve biyolojik tehlikelerin giderek büyümesi, eşi benzeri görülmemiş bir küresel ekolojik krizin tezahürleridir. İklim değişikliği belki de bu krizin en...
#AdanayaTemizHava Change.org/AdanayaTemizHava Neden #AdanayaTemizHava? Termik santrallerin ve bir çok sanayi kuruluşunun bulunduğu İskenderun Körfezi, yoğun kirleticilerin tehdidi altında. Hali hazırdaki kirleticilere ek olarak, Adana’nın Yumurtalık İlçesi Sugözü sahilinde EMBA Hunutlu Kömürlü Termik Santral projesi yapılmak isteniyor. EMBA Elektrik AŞ tarafından inşaatına devam...