Bilim insanları on yıllardır ormansızlaştırmanın viral salgınlarla sonuçlanması üzerine yayınlar yapıyor olsalar da, Andreas Malm’in Korona, İklim, Kronik Acil Durum kitabı salgın, iklim krizi ve kapitalizmi birbirine bağlayan halkın erişimine açık ilk kitap. Daha da hevesli bir şekilde Malm,...
İklim krizinin aciliyeti, solda bazılarının yönlerini “ekolojik leninizm” şeklinde ifade edilen ideolojik eğilime dönmeleri sonucunu doğurdu. Gus Woody, solda yer alan bazı önemli düşünürlerin çevre üzerine son yazılarını değerlendiriyor ve Lenin’e bu dönüşün iklim felaketini durdurmayı örgütlemede ilerletici bir...
8 Ekim 2016 | World-Ecology Network Doğa/Toplum düalizminin temel özellikleri arasında, neyin Toplumsal neyin Doğal olduğu arasına sert ve keskin çizgiler çizerek hakikat iddialarını sınırlama eğilimi yer alır.1 İşte size bir yarık: epistemik bir yarık.2 Özünde, iki ayrı epistemik alanın...
23 Haziran 2016 | Climate&Capitalism 6 Haziran 2016’da Climate&Capitalism’de John Bellamy Foster ile gerçekleştirilen bir söyleşi yayınlandı. Söyleşide Foster, ilk kez kendisine Jason W. Moore tarafından neredeyse on yıldan beridir yöneltilen eleştirilere ve “kartezyen düalizm” suçlamasına bir cevap verdi. Jason...
6 Haziran 2016, Climate&Capitalism.com Son yıllarda yayımlanan en önemli marksist teori kitaplarından biri olan John Bellamy Foster’ın Marx’ın Ekolojisi: Materyalizm ve Doğa, Marx’ın metabolik yarık kavramında kristalize olan insanların doğal dünyadan yabancılaşmasına ilişkin anlayışını yeniden gün yüzüne çıkarmış ve genişletmişti. Bu...
2 Kasım 2020 İklim adaleti aktivizminin son on yılı, küresel çevre politikasını aşağıdan yukarıya yeniden icat ederken (yeniden tasarlarken), kapitalizmin yarattığı küresel ekolojik yıkımı durdurmada yeterli olmadı. Bu yaklaşımın başarılarından ve başarısızlıklarından ne öğrenebiliriz? İklim Değişikliği ve Toprak Ana Hakları Dünya...
Foto: A Meat Stall with the Holy Family Giving Alms, Pieter Aertsen (1551) Kapitalist gıda üretimi; ekolojik yıkım, emperyalizm, insanlık dışı emek uygulamaları ve insan sağlığının bozulmasına dayanır. Herkes için sağlıklı gıdayı garanti eden sosyalist bir program ise tek alternatiftir. Gıda,...

Kapitalosen

Foto: capitalocene.org 1. The Birth of the Anthropocene - Jeremy Davies (California, 240 sayfa, Haziran 2016, 9780520289970) 2. Capitalism in the Web of Life: Ecology and the Accumulation of Capital - Jason Moore (Verso, 336 sayfa, Ağustos 2015, 9781781689028) (Hayatın Dokusundaki Kapitalizm:...
8 Haziran 2020 Hazır Glasgow iklim müzakereleri (COP26) Covid-19 nedeniyle 2021 yılında yapılmak üzere yeniden planlanmışken, dünya toplumunun iklim değişikliği taahhütlerinin yerine getirilmesi beklentisine dürüstlük ve açıklıkla yanıt vermek adına biraz zamanımız oldu. Bunu açıklığa kavuşturmak üzere Paris Anlaşması’nın daha zengin...
Fotoğraf: Mayke Toscano/AFP/Getty Images Bu yazı, Covid-19 salgını öncesinde planlanan ancak salgınla birlikte iptal edilmek zorunda kalan “Artık Devrim Zamanı” sempozyumu için bir tebliğ metni olarak kaleme alınmıştı. Salgın boyunca artarak devam eden sermayenin doğa talanı ve ekolojik krizin sonucu...